Giới thiệu Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến Tòa án nhân dân tối cao

Cập nhật lúc: 10:08 18/01/2017

Dịch vụ công trực tuyến Tòa án nhân dân tối cao có địa chỉ truy cập http://dichvucong.toaan.gov.vn. Dịch vụ công trực tuyến được xây dựng nhằm cung cấp công khai thông tin và tạo môi trường giao tiếp, cung ứng dịch vụ công trên môi trường mạng của Tòa án nhân dân tối cao phục vụ cho cơ quan, tổ chức và người dân. Dịch vụ công trực tuyến cung cấp công cụ cho cơ quan, tổ chức và người dân đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua môi trường internet thông qua hệ thống hồ sơ điện tử thay thế cho các hình thức hồ sơ giấy thông thường được thực hiện trực tiếp tại các Tòa án nhân dân. Ngoài ra, nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch, dịch vụ công trực tuyến còn cung cấp công cụ theo dõi về tiến trình, nhật ký hồ sơ, ghi nhận tất cả nội dung trao đổi, giao dịch điện tử giúp cho cơ quan, tổ chức và người dân trực tiếp theo dõi, giám sát hồ sơ của mình, đồng thời qua đó tạo thành công cụ để giám sát việc triển khai dịch vụ công của các Tòa án nhân dân.

Thông qua việc triển khai dịch vụ công trực tuyến để khẳng định sự đổi mới mạnh mẽ trong quá trình cải cách hành chính tư pháp của Tòa án nhân dân tối cao. Dịch vụ công trực tuyến là công cụ công khai, minh bạch trong quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức và người dân. Dịch vụ công trực tuyến là một khẳng định mạnh mẽ của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao với thông điệp “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc” theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 49 ngày 02/9/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”.

Dễ sử dụng, thuận tiện trong việc theo dõi tình trạng hồ sơ, chặt chẽ trong công tác theo dõi, giám sát tiến trình hồ sơ, phục vụ tốt nhất cho cơ quan, tổ chức và người dân đó là mục tiêu mà dịch vụ công trực tuyến đang hướng tới. Hy vong, dịch vụ công trực tuyến sẽ đạt được mục tiêu đề ra trở thành một phương thức hiện đại trong tiến trình cải cách hành chính tư pháp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

                  **********************************************

Truy cập tại: dichvucong.toaan.gov.vn