Công văn số 334/TĐKT ngày 10 tháng 9 năm 2021

Về việc tăng cường công tác thi đua, khen thưởng cuối năm 2021

Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma thuột thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Hồng Hải là người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH Trọng Tín Phát

Địa chỉ trụ sở công ty: số 74 Trần BÌnh Trọng, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma thuột, tỉnh Đắk Lắk.