Kế Hoạch

Triển khai cuộc thi tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về Tòa án nhân dân hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2025)

Quyết Định

Ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tác ca khúc về Tòa án nhân dân hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 - 13/09/2025)