Đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí Thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đến thăm và làm việc tại TAND hai cấp tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 của Toà án nhân dân tối cao, sáng ngày 31/8/2023, đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí Thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao cùng Đoàn công tác đã đến thăm và việc tại Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk với các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của TAND hai cấp tỉnh Đắk Lắk và lấy ý kiến góp ý dự thảo 2 Luật tổ chức Toà án nhân dân (sửa đổi)…

TAND huyện Ea Súp xử trực tuyến

Thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội khoá XV; Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC- BCA-BQP-BTP ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp; Quyết định số 512a/QĐ-TANDTC ngày 14/3/2022 của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, các văn bản chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tổ chức phiên toà trực tuyến.

CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 328 BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHO BÊN ĐẶT CỌC KHI HỢP ĐỒNG KHÔNG ĐƯỢC GIAO KẾT VÌ TRỞ NGẠI KHÁCH QUAN

Đặt cọc là biện pháp bảo đảm cho việc giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. Phạt cọc là biện pháp để bảo vệ quyền lợi cho bên đặt cọc hoặc bên nhận cọc, khi bên kia từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, đối với trường hợp hợp đồng không được giao kết, thực hiện vì trở ngại khách quan thì không phạt cọc. Trong trường hợp này, bên đặt cọc thường chịu thiệt hại, mà hiện nay không có quy định nào bảo vệ quyền lợi cho họ.

THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE