Đại hội điểm -Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc lần thứ V nhiệm kỳ 2020 – 2025

Được sự nhất trí của Thường trực huyện Uỷ huyện Krông Pắc, ngày 12 tháng 3 năm 2020, Đại hội điểm - Chi bộ Tòa án nhân dân huyện huyện Krông Pắc nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành trọng thể tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện huyện Krông Pắc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Phá rừng các đối tượng lĩnh án tù

Lợi dụng đêm tối ngày 04/7/2019, tại rừng tự nhiên trên địa bàn xã Ea Trang, huyện M’Đrắk, sáu đối tượng gồm Y Hú Hwing, Y Nen Niê, Y Tâm Niê, Y Sắc Mlô, Y Kô Lôs Mlô và Triệu Văn Thuyết khai thác cắt hạ 04 cây gỗ được 09 lóng gỗ với tổng cộng 13.623m3 gỗ đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ.