Chi bộ Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột kết nạp Đảng viên mới.

Cập nhật lúc: 16:37 27/11/2018

Chiều ngày 23/11/2018, Chi bộ Tòa án nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 03 quần chúng ưu tú. Trải qua quá trình phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành, các quần chúng Nguyễn Thị Thu Hương, Văn Thị Nguyễn Hiền và Đỗ Thị Hồng Nhung được vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Sau khi nhận Quyết định kết nạp Đảng, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các Đảng viên trong Chi bộ, các đồng chí Hương, Hiền, Nhung đã tuyên thệ: tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Hoàng  phân công các đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ các đồng chí Hương, Hiền, Nhung trong thời gian thử thách. Chúc mừng và yêu cầu các đảng viên mới luôn ghi nhớ lời tuyên thệ, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, phát huy năng lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Trang Nguyễn