Chi đoàn Toà án huyện Ea Súp: Lan tỏa phong trào “03 trách nhiệm” trong đoàn viên thanh niên

Cập nhật lúc: 07:45 25/12/2023

Trong năm 2023, nâng cao nhận thức vai trò của phong trào “03 trách nhiệm” trong việc thực hiện chuyên môn, các đoàn viên trong chi đoàn đã có sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động, chi đoàn Toà án đã thực hiện nhiều hoạt động của phong trào gắn với chuyên môn, như:

Trách nhiệm với nhân dân: đặc thù của chi đoàn Toà án là đoàn viên chi đoàn làm trong cơ quan tư pháp nên chi đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật như tổ chức phiên tòa giả định, tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên thanh viên tại các buôn thuộc thị trấn Ea Súp, tiếp khoảng 400 lượt người dân đến làm việc tại Tòa án, hướng dẫn làm đơn khởi kiện các vụ án dân sự, giải quyết các hơn 400 vụ án dân sự, hình sự đúng quy định của pháp luật… Ngoài ra, chi đoàn còn tích cực tham gia các hoạt động khác như: phối hợp với đoàn khối cơ quan: trao 02 suất quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng nhân dịp 27/7 hàng năm (500.000 đồng/suất); trao 07 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn (300.000 đồng/suất), cấp phát thuốc miễn phí cho 250 người dân tại Buôn M’Thar, xã Ea Rốk; tham gia hoạt động “ngày chủ nhật xanh” do Huyện đoàn phát động.

Chi đoàn Toà án tuyên truyền pháp luật tại địa phương

Hình ảnh tại 1 buổi làm việc tại TAND huyện Ea Súp

Trách nhiệm với công việc: đoàn viên chi đoàn luôn tích cực, tận tâm với công việc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện chuyển đổi số, nhập án vào phần mềm quản lý án của Ngành, thực hiện việc báo cáo án bằng sơ đồ tư duy, theo dõi án qua sổ thụ lý điện tử.

Trách nhiệm với bản thân: Luôn có ý thức bồi dưỡng, học tập nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ: trong năm 2023, có 04 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ được cấp giấy chứng nhận, 02 đồng chí hoàn thành khóa học được cấp bằng Thạc sĩ, …. Ngoài ra, nhiệt tình tham gia hoạt động thể dục, thể thao, tham gia các hội thao do Ngành tổ chức.

Trong thời gian tới, các đoàn viên trong chi đoàn tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa phong trào “03 trách nhiệm”gắn liền với việc học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ với phương châm “Lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn.

Vũ Thị Hoài