Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Cập nhật lúc: 08:46 25/02/2022

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐTN ngày 07/02/2022 của Ban Chấp hành Chi đoàn Toà án nhân dân tỉnh, được sự thống nhất của Cấp ủy đảng và Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, hôm nay Chi đoàn Toà án nhân dân tỉnh long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2024.

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS HCM Khóa XI và Hướng dẫn số 16 HD/TWĐTN-BCT ngày 17/8/2018 của Ban Thường vụ TW Đoàn hướng dẫn thực hiện Điều lệ ĐTNCS HCM;

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐTN ngày 07/02/2022 của Ban Chấp hành Chi đoàn Toà án nhân dân tỉnh, được sự thống nhất của Cấp ủy đảng và Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, hôm nay Chi đoàn Toà án nhân dân tỉnh long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2024

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Triết - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh , đồng chí Lê Anh Tuấn -  Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Y Phi Kbuôr – Phó chủ tịch công đoàn TAND tỉnh, Thủ trưởng các Tòa, phòng chuyên môn thuộc Tòa án nhân dân tỉnh, các đồng chí đại diện các đoàn thể, cùng toàn thể các đoàn viên trong Chi đoàn.

Đại hội đã nghe dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2021, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2024; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019-2021. Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi đoàn TAND tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động của mỗi đoàn viên trong hoạt động công tác Đoàn và công tác chuyên môn. Ban chấp hành Chi đoàn cũng đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, các chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tích cực triển khai các hoạt động Đoàn tại cơ quan cũng như tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng cũng được chú trọng, quan tâm. Đồng thời, các báo cáo cũng nêu lên một số hạn chế trong công tác đoàn nhiệm kỳ vừa qua để giúp Chi đoàn thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đ/c Nguyễn Hữu Giáp – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Chi đoàn Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2019 - 2021

Tại Đại hội, các đoàn viên đã hăng hái tham gia thảo luận về dự thảo các Báo cáo được nêu ra và phương hướng hoạt động của Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Triết - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk và đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đều ghi nhận và biểu dương những cố gắng nỗ lực, thành tích mà Chi đoàn TAND tỉnh đã đạt được, vai trò và sự đóng góp của Chi đoàn đối với sự phát triển vững mạnh của cơ quan và tổ chức Đoàn cấp trên. Các đồng chí cũng đề nghị Chi đoàn tiếp tục phát huy những kết quả đó trong những năm tiếp theo; tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho các đoàn viên thanh niên; nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh hoạt động phong trào như văn nghệ, thể thao; quan tâm tới công tác phát triển đảng viên, xây dựng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Đ/c Nguyễn Đình Triết - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Đại hội.

Đ/c Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và các ý kiến tham gia đóng góp của các đoàn viên, thống nhất đưa vào Nghị quyết của Đại hội để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022 gồm 05 đồng chí: Đồng chí Vũ Quang Hùng, Lê Khắc Anh, Nông Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Duyên, Lại Thị Minh Hiền. Đồng chí Vũ Quang Hùng đã được Đại hội tín nhiệm bầu lại làm vụ Bí thư; đồng chí Lê Khắc Anh giữ chức vụ phó Bí thư Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Ban Chấp hành khóa mới đã ra mắt và hứa quyết tâm lãnh đạo Chi đoàn thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã được nêu trong nghị quyết của Đại hội.

Quang Hùng – Khắc Anh