Chuyện Cuội Tân Cổ Điển

Cập nhật lúc: 09:50 26/11/2019

Một hôm quan huyện
Thấy Cuội đang ngồi
Trước một hồ rộng
Tung tăng vịt bơi
...
Quan đứng đếm vội
Cả trăm chứ chả chơi
Nếu theo thời giá
Hai trăm một đôi
Thì đàn vịt ấy
Chục triệu thật rồi
...
Quan mới trả thử
Bảy triệu được thôi?
Cuội ta nhăn nhó
Cần tiền quá rồi
Tám triệu đã bớt
Quá nhiều quan ơi
...
Móc luôn trả đủ
Quan hý hửng cười
Yên tâm là đã
Đủ vốn đủ lời.
....
Cất tiền, Cuội dặn
Vịt tắm táp chơi
Cuối ngày quan hãy
Lùa vịt về thôi
....
Cuội đi mất dạng
Quan mới theo lời
Cầm sào lùa vội
Vịt bay lên giời
...
Công an truy nã
Cuội lừa đảo rồi
Tuy nhiên ai cũng bảo
Tội quan mà thôi
Lòng tham có trước
Muốn lột của đời

Nguyễn Trọng Hối