Công chức TAND huyện Krông Búk đạt giải cao trong cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” cấp huyện.

Cập nhật lúc: 16:28 10/02/2020

Thực hiện Kế hoạch số 2323/KH-UBND ngày 25/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 08/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Búk về việc tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh; Cán bộ, công chức Tòa án nhân dân huyện Krông Búk đã hửng ứng, tích cực tham gia viết bài.

Trao giải cho các cá nhân đạt thành tích

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015; đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua vào ngày 20/6/2017; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Bộ luật Hính sự năm 2015 đánh dấu một bước tiến quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả; góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước và tổ chức, bảo vệ và thúc đẩy kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa phát triển đúng hướng, tạo môi trường xã hội và môi trường sinh thái an toàn, lành mạnh cho mọi người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của nước ta.

Thông qua trả lời 10 câu hỏi do Ban Tổ chức cuộc thi đề ra, cán bộ, công chức Tòa án nhân dân huyện Krông Búk đã trau dồi, tích lũy được thêm vốn kiến thức về pháp luật hình sự nói chung, quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 nói riêng; từ đó phục vụ công tác chuyên môn đạt chất lượng cao hơn.

Kết quả đạt được của đơn vị tại cấp huyện, Thư ký Nguyễn Thị Yến đã đạt Giải nhất cá nhân và bài viết tiếp tục tham gia thi tại cấp tỉnh.

Võ Văn Tín