Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân huyện Krông Năng tổ chức đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Cập nhật lúc: 15:26 26/03/2023

Được sự thống nhất của Ban thường vụ Liên đoàn lao động huyện Krông Năng và Cấp ủy Chi bộ Tòa án nhân dân huyện. Vào chiều ngày 21/3/2023, Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân huyện Krông Năng long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Tiến Đạt – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Krông Năng. Đại diện cấp ủy Chi bộ có đồng chí Nguyễn Xuân Hán – HUV, Bí thư chi bộ Tòa án nhân dân huyện Krông Năng.

Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân Krông Năng hiện có 20 đoàn viên Công đoàn. Trong nhiệm kỳ qua, được sự chỉ đạo trực tiếp của Cấp ủy Chi bộ và sự phối hợp của Lãnh đạo cơ quan Tòa án, hoạt động của Công đoàn đã đạt được những kết quả tích cực. Nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn từng bước được đổi mới và mang lại hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ V đã đề ra. Công đoàn Tòa án đã tích cực chăm lo đời sống cán bộ công chức và người lao động, tạo động lực nâng cao chất lượng giải quyết các loại án hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Công đoàn phối hợp với lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ, hưởng ứng các phong trào thi đua, làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn” và các hoạt động ủng hộ hàng năm...

Tại Đại hội, sau khi nghe Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023 và những phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 -2028; Báo cáo kiểm điểm công tác của Ban chấp hành công đoàn cơ sở Tòa án khóa V, nhiệm kỳ 2017-2023. Các đoàn viên công đoàn đã thảo luận sôi nổi nhằm đánh giá những kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Hoàng Tiến Đạt – Phó chủ tịch LĐLĐ huyện biểu dương những kết quả mà Công đoàn Tòa án nhân dân đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Công đoàn Tòa án thực hiện một số nội dung trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức và người lao động; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn; đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục truyền thống cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên  phù hợp với tình hình thực tế của  đơn vị, ngành; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với những hoạt động phong phú, thiết thực nhằm thu hút cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo sự lan tỏa rộng rãi và đi vào chiều sâu của các phong trào thi đua.

Đồng chí Hoàng Tiến Đạt – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Krông Năng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hán – HUV, Bí thư Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Krông Năng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khoá mới nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu đồng chí Đoàn Thị Thu Trang giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn khóa VI. Ban chấp hành khóa mới nhận nhiệm vụ, tiếp tục phát huy những thành tựu trong nhiệm kỳ trước và xây dựng Công đoàn Tòa án nhân dân nhiệm kỳ 2023 – 2028 phát triển và vững mạnh hơn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Tòa án nhân dân nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí và bầu 1 đồng chí tham dự Đại hội Công đoàn huyện Krông Năng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Lương Ngọc – Thu Trang