Diều và Vệ tinh

Cập nhật lúc: 15:54 04/03/2021

Diều và Vệ tinh

Tôi chỉ là giấy

Phất dán trên khung tre

Tôi mang trên mình giàn sáo

Chiều chiều hát vi vu

Tôi chỉ có tầm cao giới hạn

Tôi tồn tại

Lơ lửng giữa lực hút trái đất và gió

Tôi không rơi nhờ sợi dây.

Anh mang trên mình những thiết bị triệu đô

Anh được đặt trên bệ phóng

Sau lưng anh là tên lửa đẩy hành trình

Anh vượt qua sức hút của trái đất

Tự bay trong quỹ đạo của mình

Nhưng cũng nhờ vào lực hút ấy

Anh có đường bay riêng mình

Đều là những vật thể trên không gian

Chúng ta khác nhau đến thế

Tầm của anh là những chân trời xa lạ

Tôi thì chỉ những chiều cả gió

Vi vu hát

Dưới bàn tay vạm vỡ

Của bác

Nông Dân.

Nguyễn Trọng Hối