Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần tập luyện thể dục, thể thao”.

Cập nhật lúc: 10:29 24/05/2024

Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần tập luyện thể dục, thể thao” và Sinh hoạt chính trị “Kỷ niệm 134 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2024)”

Ngày 19/5/2024, Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần tập luyện thể dục, thể thao; đồng thời tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 134 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 19/5/2024).

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi đoàn và toàn thể đoàn viên Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Thay mặt Ban Chấp hành Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Lê Khắc Anh (Phó Bí thư Chi đoàn) triển khai Kế hoạch số 29-KH/ĐKCQDN ngày 28/3/2024 của BCH Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính chị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; đồng thời triển khai nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần tập luyện thể dục, thể thao” đến toàn bộ đoản viên trong Chi đoàn.

Ngoài ra, Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 134 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 19/5/2024).

Qua Hội nghị và sinh hoạt chính trị, đoàn viên thanh niên nắm rõ chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, nhận thấy những lợi ích của việc rèn luyện thể dục, thể thao và tăng cường các hoạt động thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe; đồng thời đoàn viên thanh niên được ôn lại những hình ảnh, thông tin lịch sử quý báu về lúc sinh thời, lớn lên và những hoạt động cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Nguyễn Thị Duyên