Lừa đảo hay giao dịch vô hiệu?

Cập nhật lúc: 09:54 30/10/2019

Một hôm quan huyện
Thấy Cuội đang ngồi
Trước một hồ rộng
Tung tăng vịt bơi
...
Nếu theo thời giá
Mười đồng chứ chả chơi
Quan đến hỏi giá
Chỉ để thử thôi
...
Tuy nhiên ra vẻ
Cần tiền kịp thời
Cuội mình ra giá
Chỉ bảy đồng thôi
...
Móc tiền sáu đồng rưỡi
Quan mới bớt chơi
Cuội có nhăn nhó
Miễn cưỡng nhận lời
...
Cất tiền bọc kỹ
Cuội dặn quan , thời
Chờ vịt ăn no đã
Rồi lùa về nhà
...
Tiếng sau, chập tối
Vịt bay hết rồi
Quan mới vỡ nhẽ
Mua phải vịt giời
...
Luật sư tư vấn
Giao dịch vô hiệu rồi
Quan thì lại bảo
Cuội nó lừa tôi!
...

Anh chị chỉ giáo
Thuộc trường hợp nào?

Trọng Hối