Lực lượng Dân quân tự vệ - Toà án nhân dân huyện Krông Năng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cập nhật lúc: 08:20 20/07/2023

Ngày 13/7/2023, Tiểu đội Dân quân tự vệ - Toà án nhân dân huyện Krông Năng đã tham gia bắn đạn thật năm 2023 tại Trường bắn Dốc Điểm huyện Krông Năng. Mỗi chiến sỹ trong Tiểu đội đã tham gia bắn 09 viên đạn. Bằng với việc kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, mỗi Chiến sỹ Tiểu đội Dân quân tự vệ - Toà án nhân dân huyện Krông Năng đều đạt kết quả khá và giỏi.

Xác định rõ nhiệm vụ củng cố, xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự chỉ huy thống nhất của quân đội mà trực tiếp là cơ quan quân sự địa phương.

Ngày 13/7/2023, Tiểu đội Dân quân tự vệ - Toà án nhân dân huyện Krông Năng đã tham gia bắn đạn thật năm 2023 tại Trường bắn Dốc Điểm huyện Krông Năng. Mỗi chiến sỹ trong Tiểu đội đã tham gia bắn 09 viên đạn. Bằng với việc kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, mỗi Chiến sỹ Tiểu đội Dân quân tự vệ - Toà án nhân dân huyện Krông Năng đều đạt kết quả khá và giỏi.

(Hình ảnh trao tặng hoa bắn giỏi tại trường bắn)

Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Dân quân tự vệ đã trở thành lực lượng nòng cốt trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương. Qua đó đã góp phần cho mỗi chiến sỹ Dân quân tự vệ và mỗi cán bộ, Toà án nhân dân trong đơn vị nắm chắc và hiểu được các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức tinh thần cảnh giác cách mạng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và giữ vững an ninh chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thuỳ Dung – Lương Hà