MẸ !...

Cập nhật lúc: 15:18 09/07/2020

Mẹ ơi gió lạnh về

Lùa vào từng hơi thở

Tấp vào phên vào nứa

Nghe lạnh thấu con tim

 

Mẹ ơi đã vào đông

Hoa ban không trắng nữa

Hoa gạo thôi không nở

Nghe mùi cốm thơm nồng

 

Mẹ ơi gió đang reo

Mùi rạ đồng ngai ngái

Lúa hết thời con gái

Nắng cháy cả cánh đồng

 

Mẹ ơi nắng mênh mông

Gom cả bao mùa nhớ

Thương đến từng hơi thở

Đi xa chỉ muốn về

 

Mẹ ơi mưa thôi ngâu

Nắng khẽ cười qua lá

Mẹ ơi mua trắng xóa

Che hết cả mặt trời

 

Mẹ ơi vắng tiếng cười

Hạnh phúc không tròn nữa

Mẹ ơi bao mùa nhớ

Nghĩ về mẹ chẳng nguôi.

Oanh Hương