Tết Này

Cập nhật lúc: 14:14 11/02/2020

“Rượu ngon không có bạn hiền

Không mua không phải không tiền không mua”

Ngày xưa khóc cụ Dương Khuê

Nguyễn Khuyến thôi rượu vì thương bạn hiền

Tết này trong túi có tiền

Thì dân đã ngấm nỗi phiền rượu bia

Ngồi sau tay lái bây giờ

Xe gì cũng vậy, phải chừa rượu bia

Một là tai nạn bất ngờ

Hai là tiền phạt bây giờ rất nghiêm

Mới đây vị luật sư kia

Xuống huyện đi cãi, gặp ngay “bạn hiền”

Nể nang chúc tụng triền miên

Chiều về vé phạt lĩnh liền …mười bảy “chai”

Xuân này xin có đôi lời

Anh em bè bạn trong ngoài gần xa

Trót say thì nghỉ ở nhà

Tốt nhất bánh kẹo, thưởng hoa

Nước ngọt nước khoáng, hoặc trà, A ti sô

Còn như chúc Tết ở xa

Tối nhất tay lái chuyển cho…vợ mình

Các bà không đụng vào Cồn

Đi đứng cẩn thận chẳng luồn lách chi

Nếu như nể bạn nể bè

Đường về vợ lái chẳng hề phiền ai

Nếu không tiền Tết cơ quan cho

Bỗng thành tiền phạt chuyển qua…Ngân hàng.

Trọng Hối