Thơ: Nếu con là Mỵ Châu

Cập nhật lúc: 14:40 31/10/2018

Nếu con là Mỵ Châu
Nếu con là Mỵ Châu
Tim hãy cứ ở ngực
Không phải đặt lên đầu
Bởi yêu mà tính toán
Có bao giờ bền lâu
....
Nếu con là Mỵ Châu
Ba sẽ bảo Trọng Thuỷ
Khi diện kiến lần đầu
Đất đai và vườn tược
Là dành để đời sau
Triệu Đà- như ba vậy
Có giữ mãi được đâu
....
Nếu cứ ham tính toán
Bằng mọi giá làm giàu
Thì vực sâu giếng nước
Đàn ông phải gieo đầu
Còn tình yêu trong sáng 
Lấp lánh như ngọc châu 
....,
Nếu con là Mỵ Châu
Khi con rắc lông ngỗng
Ba không rút kiếm đâu
Ba muốn nơi thờ tự
Người ta phải còn đầu
...
Nhưng một điều may mắn
Con không phải Mỵ Châu
Con cứ yêu đi nhé
Ba không cấm con đâu

Nguyễn Trọng Hối