Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh

Cập nhật lúc: 11:11 09/04/2021

Ngày 31/3/2021, Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Krông Búk vinh dự nhận Bằng khen của Tỉnh ủy Đắk Lắk là “tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm liền 2016-2020”. Kết quả đó khẳng định sự đoàn kết, thống nhất của tập thể Chi bộ trong thực hiện hai nhiệm vụ là làm tốt công tác Đảng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao theo quy định của ngành Tòa án.

Đồng chí Võ Văn Tín thay mặt chi bộ nhận bằng khen của Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Trong những năm qua, Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Krông Búk luôn quan tâm, chú trọng thực hiện công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt, xem đây là nhiệm vụ then chốt trong quá trình hoạt động. Chi ủy Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Krông Búk đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục và triển khai quán triệt kịp thời các chủ trương, Nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Qua công tác chính trị tư tưởng của Chi bộ, nhận thức của cán bộ, đảng viên đã được nâng cao về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, không ngừng phấn đấu rèn luyện, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn mọi biểu hiện tiêu cực, góp phần giữ gìn đoàn kết thống nhất trong đảng.

Chi bộ luôn hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển đảng viên, chủ động nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt gắn với nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ. Những buổi sinh hoạt định kỳ không chỉ để Chi bộ triển khai các chủ trương, Nghị quyết, chính sách mà còn là lúc để thẳng thắn nhìn nhận những ưu điểm, giải pháp trong công việc cần phát huy và góp ý những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, sửa chữa để làm tốt hơn trong thời gian tới.

Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Krông Búk đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2017 và được Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen qua nhiều năm, nhiều đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”. Liên tục 5 năm vừa qua, Chi bộ được Huyện ủy Krông Búk tặng danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, nhiều cá nhân được Huyện ủy tặng bằng khen về hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trong thời gian tới Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Krông Búk quyết tâm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, góp phần quan trọng vào thành tích chung của tập thể đơn vị và ngành tòa án nói chung.

Hoàng Thị Hoa Lý