Tòa án nhân dân huyện Ea Súp chung tay đẩy lùi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona (covid-19)

Cập nhật lúc: 09:41 16/07/2021

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) đã và đang diễn biến hết sức phức tạp, đã lan rộng ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Do vậy, mỗi người cần hành động để ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch bệnh trên diện rộng, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh.

Thực hiện Công văn số 125/TANDTC-VP ngày 11 tháng 5 năm 2021 và Công văn số 162/TANDTC-VP ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Tòa án nhân dân tối cao về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 241/TA-VP ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Civid-19.

Công văn số 4085/UBND-KGVX ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc Triển khai các Thông báo của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 5709/UBND-KGVX ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định về biện pháp theo dõi, giám sát y tế, cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với người đến tỉnh liên hệ công tác.

Để bảo vệ sức khỏe của đội ngũ Cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị nói riêng và sức khỏe của cộng đồng nói chung, đơn vị Tòa án nhân dân huyện Ea Súp đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn ở khu vực trong và ngoài trụ sở của đơn vị; Trang bị đầy đủ nước sát khuẩn ở khu vực cửa ra vào trụ sở đơn vị. Cử Cán bộ trực theo dõi những đương sự đến làm việc tại Tòa án, tiến hành đo thân nhiệt, ghi lịch trình đi lại của họ để nắm bắt thông tin một cách kịp thời.

Tòa án nhân dân huyện Ea Súp đã và đang thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo sức khỏe cho Cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị cũng như trong cộng đồng. 

Vũ Thị Hoài