Hội nghị Tổng kết công tác liên ngành năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác phối hợp liên ngành năm 2023 của Công an – Viện kiểm sát – Tòa án huyện Ea Súp

Ngày 28/02/2023, tại Hội trường trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Ea Súp, tiến hành Hội nghị sơ kết phối hợp liên ngành công tác thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác đấu tranh,...

BUÔN HỒ – HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH NĂM 2023

Thực hiện công tác phối hợp liên ngành, ngày 16/02/2023, tại Hội trường Công an thị xã Buôn Hồ, Liên ngành Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ đã tổ chức Hội nghị...

Tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Chiều ngày 09/01/2023, Tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Y Thông Kbuôr - Phó Chánh án...

Hội nghị triển khai công tác Tòa án nhân dân huyện Ea Súp năm 2023 và Tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân năm 2022

Chiều ngày 10/01/2023, Tòa án nhân dân huyện Ea Súp tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2023 và tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân năm 2022.

Toà án nhân dân huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân năm 2022 và triển khai công tác Tòa án năm 2023

Chiều ngày 10/01/2023, Tòa án nhân dân huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân năm 2022 và triển khai công tác Tòa án năm 2023.

Tòa án nhân dân huyện Cư Kuin tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023

Ngày 10/01/2023, Tòa án nhân dân huyên Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

TAND huyện Ea Kar: Tổ chức hội nghị CBCC tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023.

Ngày 11/01/2023, Tòa án nhân dân Huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Đánh giá công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Buôn Hồ: Tổ chức hội nghị CBCC tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023

Ngày 05/01/2023, lãnh đạoTòa án nhân dân Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Đánh giá công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm...

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023; Công bố và trao Quyết định Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh

Ngày 04/01/2023, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của TAND hai cấp.

Krông Pắc: Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp liên ngành năm 2022

Chiều ngày 03/01/2023, liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án huyện Krông Pắc đã tiến hành Hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành năm 2022 và triển khai chương trình, nhiệm vụ năm 2023.

THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE