Bầu trưởng đoàn, phó trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân khóa XIII Nhiệm kỳ 2021-2026.

Cập nhật lúc: 09:50 12/11/2021

Chiều ngày 09 tháng 11 năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Krông Năng chủ trì, phối hợp với Chánh án Toà án nhân dân huyện và Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự hội nghị có ông Vũ Văn Mỹ - Phó Bí thư huyện ủy; Phạm Bá Thìn - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị; ông Phạm Ngọc Muộn - Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc huyện; ông Nguyễn Xuân Hán, Chánh án Tòa án nhân dân huyện, cùng các ông bà là Hội thẩm nhân dân khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện công bố Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Krông Năng về xác nhận kết quả bầu 18 vị Hội thẩm nhân dân huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Thông qua tờ trình về việc xin chủ trương nhân sự và tiến hành bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân. Kết quả, có 100% vị Hội thẩm có mặt tại Hội nghị nhất trí bầu ông Trần Đình Long - Cán bộ hưu trí, Hội thẩm nhân dân làm Trưởng đoàn; bà Nguyễn Thị Kim Anh –Phó chủ tịch LĐLĐ huyện, Hội thẩm nhân dân làm Phó trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân, khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Đình Long – Trưởng Đoàn hội thẩm nhân dân, cảm ơn sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo và sự tín nhiệm của các vị Hội thẩm nhân dân đã bầu ông làm Trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân. Đối với ông Trần Đình Long đây là nhiệm kỳ tiếp theo nên bản thân ông sẽ cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ và phát huy hơn nữa vai trò của Hội thẩm nhân dân, Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời rất mong Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Chánh án Tòa án nhân dân huyện và Thường trực Mặt trân tổ quốc huyện quan tâm, giúp đỡ để bản thân thân ông và các vị hội thẩm nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Thay mặt Huyện ủy Krông năng, Hội đồng nhân dân huyện Krông năng, ông Vũ Văn Mỹ và ông Phạm Bá Thìn chúc mừng các vị đã trúng cử Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân. Đồng thời mong muốn các vị Hội thẩm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức, liêm khiết và trung thực, thể hiện được bản lĩnh, tính độc lập, vô tư, khách quan trong công tác xét xử, góp phần bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân.

Đồng thời cũng đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân huyện có kế hoạch cụ thể, hợp lý trong phân công các hội thẩm tham gia xét xử, đảm bảo sự tương đồng về số vụ, số lượt tham gia của từng vị. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tăng cường công tác giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các vị hội thẩm trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Xuân Hán – Minh Thuấn