Buôn Hồ: Hội nghị tổng kết công tác liên ngành năm 2023

Cập nhật lúc: 16:07 19/03/2024

Để đánh giá, kiểm điểm công tác phối hợp liên ngành năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác phối hợp liên ngành năm 2024. Ngày 01/3/2024, Công an - Viện kiểm sát - Tòa án thị xã Buôn Hồ đã tiến hành Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp liên ngành năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đồng chí H Blắ Mlô – Phó Bí thư thường trực thị ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã; đồng chí Võ Văn Sự - Phó chủ tịch UBND thị xã, các đồng chí lãnh đạo Công an – Viện kiểm sát – Tòa án và các đồng chí Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán.

Hội nghị đã kiểm điểm công tác phối hợp liên ngành năm 2023, thông qua dự thảo báo cáo cho thấy tình hình tội phạm trên địa bàn thị xã vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi, các loại tội phạm về ma túy, xâm phạm sở hữu, xâm phạm về tính mạng sức khỏe con người, tội phạm sử dụng công nghệ cao có chiều hướng gia tăng. Cụ thể Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, Viện kiểm sát, đã Kiểm sát thụ lý 56 vụ/110 bị can (Tăng 13 vụ/32 bị can so với cùng kỳ năm trước), đã chuyển hồ sơ để Tòa án giải quyết, xét xử 50 vụ/108 bị cáo (Tăng 05 vụ/22 bị cáo so với cùng kỳ năm trước). Tòa án đã giải quyết xét xử 47 vụ/ 97 bị cáo đạt tỷ lệ 95.6%, công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự đảm bảo đúng quy định pháp luật. Trong năm 2023 các cơ quan tiến hành tố tụng có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, bảo đảm giải quyết các vụ án hình sự nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định pháp luật, tạo dư luận tốt trong quần chúng nhân dân góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn thị xã. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, một số nguồn tin tội phạm giải quyết còn chậm, do vụ án có tính chất phức tạp nên nhận thức pháp luật giữa các cơ quan tiến hành tố tụng khác nhau nên còn có vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung, một số Điều tra viên, Kiểm sát viên chưa nêu cao tinh thần, trách nhiệm khi được phân công nhiệm vụ, mặt khác Lãnh đạo các cơ quan cũng cần quan tâm kiểm tra, giám sát đôn đốc, chỉ đạo.

Hội nghị cũng nghe các đồng chí Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán thảo luận, trình bày ý kiến về khó khăn, vướng mắc từ đó đề xuất giải pháp để tháo gỡ. Sau đó Hội nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, tiếp tục thực hiện đúng chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, tăng cường phối hợp trong công tác điều tra, truy tố xét xử và thi hành án hình sự nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, của pháp luật không để xảy ra án oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí H Blắ Mlô ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp của các cơ quan tiến hành tố tụng về việc giải quyết, xét xử kịp thời các loại tội phạm bảo đảm cho sự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã. Đồng thời, cũng đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng ngừa và chống tội phạm, làm tốt công tác tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền địa phương đối với các vụ án phức tạp, kéo dài có nguy cơ tạo dư luận xấu trong nhân dân, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị tại địa phương

Thay mặt lãnh đạo liên ngành, đồng chí Võ Ngọc Bảo - Viện trưởng phát biểu bế mạc Hội nghị ghi nhận các ý kiến chỉ đạo, đóng góp tại hội nghị và nêu ra các nội dung cơ bản phối hợp trong năm 2024, nhằm mục đích tăng cường phối hợp, chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan tiến hành tố tụng./.

Đinh Hường - Hoàng Yến