BUÔN HỒ – HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH NĂM 2023

Cập nhật lúc: 08:18 28/02/2023

Thực hiện công tác phối hợp liên ngành, ngày 16/02/2023, tại Hội trường Công an thị xã Buôn Hồ, Liên ngành Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự năm 2022, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác phối hợp liên ngành năm 2023.

Tham dự Hội nghị, có các đ/c lãnh các cơ quan, đơn vị liên quan và các đồng chí lãnh đạo các ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, các Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Phó Viện trưởng VKSND thị xã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác phối hợp liên ngành năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Năm 2022, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thị xã Buôn Hồ cơ bản ổn định, trật tự xã hội được đảm bảo. Tình hình tội phạm giảm so với năm 2021, song vẫn diễn biến phức tạp, tính chất ngày càng tinh vi, cũng có một số loại tội phạm tăng như tội Cưỡng đoạt tài sản, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…có chiều hướng tăng so với cùng kỳ.

Đối với tội phạm về trật tự xã hội đã phát hiện khởi tố 17 vụ/41 bị can (giảm 03 vụ/00 bị can so với năm 2021); Tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường đã phát hiện khởi tố 15 vụ/19 bị can (giảm 00 vụ/04 bị can so với năm 2021); Tội phạm về ma tuý đã phát hiện khởi tố 10 vụ/18 bị can (tăng 01 vụ/04 bị can so với năm 2021);

Trong năm VKS đã phối hợp với CQĐT Công an thị xã tiếp nhận, phân loại, xử lý 78/82 tin, đạt tỷ lệ 95,12% (vượt 5,12% so với chỉ tiêu liên ngành đề ra); Việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm được thực hiện đúng quy định. Tổng số án thụ lý điều tra là 56 vụ/104 bị can, đã giải quyết 53 vụ/98 bị can đạt tỷ lệ 94,6% ( vượt 14,6% so với chỉ tiêu liên ngành đề ra) (Trong đó đề nghị truy tố 45 vụ/86 bị can). Tổng số án VKS phải giải quyết là 45 vụ/86 bị can (tăng 05 vụ/14 bị can so với cùng kỳ năm 2021); đã giải quyết truy tố chuyển toà xét xử 45 vụ/86 bị can; Đạt tỷ lệ 100%. TAND thị xã đã xét xử 43 vụ/84 bị cáo trên tổng số thụ lý 45 vụ/86 bị cáo; đạt tỷ lệ: 95,6%.

Tham dự HN có các Đ/c Lãnh đạo TU, UBND, UBNDMTTQVN và lãnh đạo ba ngành CA, VKSND,TAND các Điều tra viên , Kiểm sát viên, Thẩm phán.

Trong năm 2022, ba ngành Công an – Viện kiểm sát – Toà án nhân dân thị xã đã thống nhất xác lập và giải quyết 05 vụ án điểm đạt tỷ lệ 11,9%, xét xử án rút kinh nghiêm 17 vụ trong đó rút kinh nghiệm chung cho Thẩm phán và Kiểm sát viên 10 vụ, riêng cho Kiểm sát viên 07 vụ; xác lập 02 vụ án theo thủ tục rút gọn (đạt chỉ tiêu Liên ngành đề ra).

Năm 2023 là năm tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 05 năm 2021-2025 theo nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, của Quốc hội khóa XV, của tỉnh Đắk Lắk và thị xã Buôn Hồ. Thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình công tác năm 2023 của các Ngành tư pháp Trung ương, của địa phương tỉnh Đắk Lắk và của thị xã Buôn Hồ. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ, công tác đề ra cần thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Nhà nước, ngoài việc phát huy ưu điểm đã đạt được và khắc phục những khuyết điểm để từng ngành thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ của mình. Năm 2023 ba ngành thống nhất phối hợp thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc Hội, các văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của cấp trên về công tác cải cách tư pháp, công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và phạm tội như: Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc Hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự của Quốc Hội…; hạn chế bỏ lọt tội phạm, chủ động phòng ngừa và đấu tranh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 Đối với CQCSĐT: giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90% trở lên trên tổng số tin phải giải quyết, tin trong hạn đạt 100% số tin chưa giải quyết; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 85% trở lên; trong đó án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên.

Đối với VKSND: Làm tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của CQĐT; Kiểm sát 100% các vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; Xử lý xong ít nhất 95% số vụ án kết thúc điều tra, 100% vụ án quyết định truy tố đúng thời hạn; 100% số vụ án được xử lý đúng quy định của pháp luật; Không để VKS truy tố, TA xét xử tuyên bị cáo không phạm tội; Kiểm sát 100% bản án sơ thẩm, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ án TA trả hồ sơ cho VKS và VKS trả hồ sơ cho CQĐT để điều tra bổ sung.

Đ/c Nguyễn Văn Anh – Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ phát biểu tại Hội nghị

Đối với TAND: Tiếp tục đẩy mạnh việc tranh tụng tại phiên toà; bảo đảm việc giải quyết, xét xử và ra bản án, quyết định hình sự đúng pháp luật. Hoàn thành xét xử ít nhất 90% số vụ án phải xét xử sơ thẩm; không để xảy ra trường hợp kết án oan người không phạm tội. Ra quyết định THAHS đối với 100% bản án và bản án đã có hiệu lực pháp luật đúng thời hạn luật định; Việc cho hoãn thi hành án phạt tù phải có căn cứ và đúng pháp luật.

Ngoài ra: Ba ngành chọn và giải quyết án điểm đạt ít nhất 07% trên tổng số án khởi tố điều tra; về án rút gọn giải quyết 100% (nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật); phấn đấu tỷ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng không quá 3%.

TA phối hợp với VKS để mỗi Thẩm phán, Kiểm sát viên phải tổ chức được ít nhất 01 phiên toà hình sự để rút kinh nghiệm chung theo tinh thần cải cách tư pháp và rút kinh nghiệm riêng theo chỉ tiêu của từng ngành.

Đ/c Y Cing Mlô – Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí  lãnh đạo liên ngành thị xã đã biểu dương tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong liên ngành; ghi nhận những kết quả liên ngành đã đạt được trong năm 2022. Các đồng chí tin tưởng rằng năm 2023, liên ngành sẽ tiếp tục phối hợp, gắn kết hơn nữa trong các khâu công tác chuyên môn của mình để đạt được kết quả cao hơn, góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

CAO ANH TUẤN – THIỀU SỸ VỮNG