Buôn Hồ tổ chức hội nghị CBCC và người lao động, tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021

Cập nhật lúc: 16:35 13/01/2021

Ngày 07/01/2021, lãnh đạoTòa án nhân dân Thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Đánh giá công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, cùng toàn thể Lãnh đạo, Cán bộ, công chức và Đoàn Hội thẩm toà án nhân dân thị xã Buôn Hồ.

Đ/cTrương kim chung báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Trong nhiệm kỳ qua được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk; Thị ủy Buôn Hồ, sự giám sát của Hội đồng nhân dân cùng cấp và sự phối hợp của các ngành hữu quan; Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ đã tiến hành nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác xét xử và công tác khác theo đúng quy định của pháp luật, từng bước đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp, góp phần đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tình hình kinh tế - xã hội của thị xã Buôn Hồ có nhiều thay đổi, phát triển theo hướng tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, tình hình tội phạm có xu hướng gia tăng ở một số tội như cố ý gây thương tích, dâm ô với trẻ em, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và phát sinh một số tội phạm mới so với năm trước như tội vô ý làm chết người, tàng trữ trái phép vật liệu nổ và trốn khỏi nơi giam giữ, tội tổ chức cho người ra nước ngoài trái phép...; tính chất của tội phạm ngày càng tinh vi. Các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình có xu hướng tăng về số lượng và phức tạp về tính chất.

Trong năm (tính từ 01/12/2019- 30/9/2020) Thụ lý 519 vụ việc các loại, mặc dù do tình hình dịch bệnh phải thực hiện giãn cách xã hội nhưng cũng đã giải quyết được 471 vụ việc, đạt tỷ lệ 90,75 %. So với năm 2019 giãm 42 vụ việc vì thay đổi thời gian kết thúc năm công tác (giảm 02 tháng), án huỷ, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán đều thấp hơn tỷ lệ do Quốc Hội và TANDTC quy định.

Nhìn chung nếu tính số liệu từ 01/10/2019 – 30/9/2020 thì số lượng các loại vụ án đều tăng, nhưng chất lượng công tác xét xử cũng được nâng lên, nhiều chỉ tiêu công tác của ngành đã được hoàn thành vượt mức. Số lượng vụ án bị kháng cáo, kháng nghị và số vụ án bị hủy, bị cải sửa chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số các vụ án Tòa án đã giải quyết.

Đã tổ chức được 10 phiên toà rút kinh nghiệm cho Thẩm phán và phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm chung cho Thẩm phán, Kiểm sát viên qua đó giúp Thẩm phán, Kiểm sát viên tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn, đảm bảo các phiên toà diễn ra khách quan đúng quy định pháp luật.

Công tác hoạt động xã hội trong năm 2020 CBCCVC và người lao động đã đóng góp và ủng hộ Tết vì người nghèo 1.000.000 đồng; Quỹ vì người nghèo 3.752.000 đồng; Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 1.000.000 đồng; Ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt 7.504.000 đồng; Ủng hộ phòng chống dịch Covid và hạn mặn miền tây 11.889.000 đồng; Thăm hỏi tặng quà buôn kết nghĩa tổng số tiền 3.500.000 đồng; Quỹ mái ấm Công đoàn 900.000 đồng; Quỹ đoàn kết tương trợ: 600.000 đồng…

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo đã đánh giá cao kết quả mà Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ đã đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ đạo, quán triệt các nhiệm vụ mà Tòa án thị xã cần tập trung trong thời gian tới, như sau:

Tiếp tục quán triệt và triển khai về công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Triển khai sâu rộng 14 giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử do Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo.

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo các phán quyết của Toà án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân; chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính; khắc phục triệt để việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án thiếu căn cứ, để các vụ án quá thời hạn xét xử do lỗi chủ quan của Thẩm phán, cũng như việc án tuyên không rõ ràng; phấn đấu không để xảy ra việc xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm.

Đ/c Phó Chánh án trao danh hiệu chiến sỷ thi đua cơ sở và giấy khen cho các cán bộ có thành tích xuất sắc năm 2020.

Triển khai thực hiện mô hình “Hành chính tư pháp một cửa”, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, đặc biệt là việc công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân. 

Làm tốt công tác xây dựng Đảng; tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quyết tâm nâng cao chất lượng xét xử, xây dựng nền tư pháp trong sạch vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án trong sạch, vững mạnh và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. 

Đ/c Hoàng Minh Chức phó Chánh án, chủ tịch CĐCS TAND thị xã Buôn Hồ phát biểu bề mạc tại hội nghị

Kết luận hội Nghị đồng chí Hoàng Minh Chức, Phó Chánh án, Chủ tịch CĐCS TAND thị xã Buôn Hồ yêu cầu tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị  đoàn kết để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Ban cán sự Đảng; Kế hoạch của TAND tỉnh Đắk Lắk về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương năm 2021; khắc phục triệt để những hạn chế thiếu sót đã được chỉ ra trong năm 2020.

MINH CHỨC – ĐINH THỊ HƯỜNG