Buôn Hồ - Tổng kết công tác phối hợp liên ngành

Cập nhật lúc: 10:41 03/03/2020

Thực hiện công tác phối hợp liên ngành, ngày 19/02/2020, tại Hội trường Công an thị xã Buôn Hồ, Liên ngành Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự năm 2019, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác phối hợp liên ngành năm 2020.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có đ/c Y Nguyên Mlô – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, cùng các đ/c Võ Văn Dũng – Ủy viên Ban thường vụ Phó chủ tịch UBND thị xã; đ/c Hoàng Mạnh Hùng – Phó chủ tịch UBMTTQVN thị xã, đ/c H Wen phó chánh văn phòng Thị uỷ và các đồng chí lãnh đạo các ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, các Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán và thư ký.

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Bảo – Viện trưởng VKSND thị xã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác phối hợp liên ngành năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Năm 2019, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thị xã Buôn Hồ cơ bản ổn định, trật tự xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên năm 2019 tình hình tội phạm tăng so với năm 2018, song cũng có loại một số loại tội phạm có chiều hướng giảm so với cùng kỳ.

Đối với Tội phạm về trật tự xã hội đã phát hiện khởi tố 27 vụ/35 bị can (giảm 08 vụ/09 bị can so với năm 2018); Tội phạm về kinh tế, sở hửu, môi trường đã phát hiện khởi tố 23 vụ/23 bị can (giảm 10 vụ/26 bị can so với năm 2018); Tội phạm về ma tuý đã phát hiện khởi tố 09 vụ/09 bị can (tăng 05 vụ/04 bị can so với năm 2018); Tội phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đã khởi tố 05 vụ/05 bị can (tăng 03 vụ/03 bị can so với năm 2018).Trong năm VKS đã phối hợp với CQĐT Công an thị xã tiếp nhận, phân loại, xử lý 110/115 tin, đạt tỷ lệ 93,14%; Việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm được thực hiện đúng quy định. Tổng số án thụ lý điều tra là 80 vụ/99 bị can, đã giải quyết 67 vụ/87 bị can đạt tỷ lệ 83,75% (Trong đó đề nghị truy tố 61 vụ/84 bị can; đình chỉ điều tra 03 vụ/03 bị can). Tổng số án VKS phải giải quyết là 63 vụ/87 bị can; đã giải quyết truy tố chuyển toà xét xử 63 vụ/87 bị can; Đạt tỷ lệ 100%. TAND thị xã đã xét xử 62 vụ/86 bị cáo trên tổng số thụ lý 63 vụ/87 bị cáo; đạt tỷ lệ: 98,41%.

Tham dự HN có các Đ/c Lãnh đạo TU, UBND, UBNDMTTQVN và lãnh đạo ba ngành CA, VKSND,TAND các Điều tra viên , Kiểm sát viên, Thẩm phán.

Trong năm 2019 Ba ngành Công an – Viện kiểm sát – Toà án nhân dân thị xã đã thống nhất xác lập và giải quyết 07 vụ án điểm đạt tỷ lệ 8,75%, xét xử án rút kinh nghiêm 16 vụ trong đó rút kinh nghiệm chung cho Thẩm phán và Kiểm sát viên 06 vụ, rút kinh nghiệm riêng cho Thẩm phán 06 vụ, riêng cho Kiểm sát viên 10 vụ.

Đ/c Nguyễn Văn Anh – Chánh án TAND thị xã Buôn Hồ phát biểu tại hội nghị

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trong đại của đất nước, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cũng là năm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành kiểm sát và 75 năm ngày thành lập ngành toà án. Phát huy ưu điểm đạt được khắc phục khuyết điểm để từng ngành thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ của mình. Năm 2020 ba ngành thống nhất phối hợp thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc Hội, các văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của cấp trên về công tác cải cách tư pháp, công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và phạm tội như: Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc Hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự của Quốc Hội…; hạn chế bỏ lọt tội phạm, chủ động phòng ngừa và đấu tranh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế , xã hội của địa phương góp phần vào việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đối với CQCSĐT: giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90% trở lên trên tổng số tin phải giải quyết, tin quá hạn không quá 10% số tin chưa giải quyết; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 85% trở lên; trong đó án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên.

Đối với VKSND: Làm tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của CQĐT; Kiểm sát 100% các vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; Xử lý xong ít nhất 95% số vụ án kết thúc điều tra, 100% vụ án quyết định truy tố đúng thời hạn; 100% số vụ án được xử lý đúng quy định của pháp luật; Không để VKS truy tố, TA xét xử tuyên bị cáo không phạm tội; Kiểm sát 100% bản án sơ thẩm, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ án TA trả hồ sơ cho VKS và VKS trả hồ sơ cho CQĐT để điều tra bổ sung.

Đối với TAND: Tiếp tục đẩy mạnh việc tranh tụng tại phiên toà; bảo đảm việc giải quyết, xét xử và ra bản án, quyết định hình sự đúng pháp luật. Hoàn thành xét xử ít nhất 90% số vụ án phải xét xử sơ thẩm; không để xảy ra trường hợp kết án oan người không phạm tội. Ra quyết định THAHS đối với 100% bản án và bản án đã có hiệu lực pháp luật đúng thời hạn luật định; Việc cho hoãn thi hành án phạt tù phải có căn cứ và đúng pháp luật.

Ngoài ra: Ba ngành chọn và giải quyết án điểm đạt ít nhất 07% trên tổng số án khởi tố điều tra; về án rút gọn giải quyết 100% (nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật); phấn đấu tỷ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng không quá 3%.

TA phối hợp với VKS để mỗi Thẩm phán, Kiểm sát viên phải tổ chức được ít nhất 01 phiên toà hình sự để rút kinh nghiệm chung theo tinh thần cải cách tư pháp và rút kinh nghiệm riêng theo chỉ tiêu của từng ngành.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí  Y Nguyên Mlô – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã đã biểu dương tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong liên ngành; ghi nhận những kết quả liên ngành đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí tin tưởng rằng năm 2020, liên ngành sẽ tiếp tục phối hợp, gắn kết hơn nữa trong các khâu công tác chuyên môn của mình để đạt được kết quả cao hơn, góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

HOÀNG MINH CHỨC - NGỤY THẾ XUÂN