Chi bộ Toà án Buôn Hồ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019

Cập nhật lúc: 10:01 11/02/2020

Thực hiện Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015- 2020 và Nghị quyết năm 2019 của Chi bộ Toà án nhân dân thị xã Buôn Hồ. Sáng ngày 17/12/2019, Chi bộ Toà án nhân dân thị xã Buôn Hồ đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020.

Đ/c Nguyễn Văn Anh – Bí thư Chi bộ thông qua báo cáo tổng kết  năm 2019

Trong năm 2019 chi bộ Tòa án luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; trong công tác chuyên môn với nhiệm vụ trọng tâm là công tác xét xử các vụ án hình sự kịp thời, nghiêm minh, đúng người đúng tội, đúng pháp luật và không có oan sai; coi trọng công tác lập hồ sơ, hòa giải và nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và hành chính, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa về công tác chuyên môn đã thụ lý 558 vụ án các loại, trong đó cũ chuyển qua 39 vụ việc; thụ lý mới 519 vụ việc; đã giải quyết 531 vụ việc; còn lại 27 vụ việc đang giải quyết nhưng đều nằm trong hạn luật định tỷ lệ giải quyết đạt 95,16%; Trong đó án hình sự thụ lý giải quyết 62 vụ 86 bị cáo/63 vụ 87 bị cáo đạt 98,4%, án dân sự giải quyết 210/235 vụ việc đạt 90,5%, án hôn nhân gia đình giải quyết 223/226 vụ việc đạt 98,6%, án kinh doanh thương mại giải quyết 10/11 vụ việc đạt 90,9%, án hành chính giải quyết 01/01 vụ việc đạt 100%, áp dụng biện pháp xử lý hành chính giải quyết 20/20 việc đạt 100%, xét miễn giãm thu nộp ngân sách nhà nước giải quyết 05/05 việc đạt 100%, thi hành án hình sự thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Về công tác xây dựng đảng luôn quan tâm và coi trọng công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, phân công và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị; coi trọng công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, nghiên cứu, phổ biến Nghị quyết, Chỉ thị gắn liền với việc xây dựng chương trình hành động sát với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề năm 2019, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Về nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 là năm Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chi bộ cần tập trung chuẩn bị về mọi mặt như nội dung báo cáo chính trị, nhân sự và các nội dung khác phục vụ cho đại hội hoàn thành trong quý I/2020…dự kiến sẽ tiến hành đại hội chi bộ trong thời gian đầu quý II/2020.

Về công tác chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án đảm bảo chỉ tiêu công tác do Tòa án nhân dân tối cao đề ra, nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật về thời hạn xét xử, đảm bảo tính đúng đắn, khả thi của các bản án, quyết định của Tòa án. Thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo các phán quyết của Tòa phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Tập trung làm tốt công tác hòa giải trong công tác giải quyết các vụ án dân sự và công tác đối thoại trong công tác giải quyết các vụ án hành chính. Khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn xét xử do lỗi chủ quan của Tòa án; phấn đấu không để xảy ra việc xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm; thực hiện tốt việc gửi bản án, quyết định và các văn bản tố tụng cho các cơ quan, tổ chức và các đương sự trong thời hạn luật định.

Thường xuyên giáo dục ý thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, quán triệt phổ biến kịp thời các Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên đến chi bộ một cách đầy đủ kịp thời. Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề năm 2020, đồng thời tiếp tục xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên.

HOÀNG MINH CHỨC