Chi hội Luật gia Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tham dự Đại hội đại biểu Hội Luật gia thành phố Buôn Ma Thuột lần thứ IV, nhiệm kì 2023 - 2028

Cập nhật lúc: 08:04 22/08/2023

Sáng ngày 15/8/2023, Hội Luật gia thành phố Buôn Ma Thuột đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia thành phố Buôn Ma Thuột lần thứ IV, nhiệm kì 2023 – 2028, nhằm đánh giá về những mặt đã và chưa làm được trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, bầu Ban chấp hành khoá IV cũng như đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ mới 2023 - 2028.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Đ/c Nguyễn Thanh Liêm – Phó Chủ tịch HĐND thành phố Buôn Ma Thuột, Đ/c Lê Đại Thắng Liêm – Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột, lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể và 107 đại biểu đại diện cho 171 hội viên Hội Luật gia thành phố Buôn Ma Thuột. Chi hội Luật gia Tòa án Thành phố có 36 Luật gia là hội viên Hội Luật gia thành phố Buôn Ma Thuột.

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các đồng chí: Đ/c Nguyễn Hoàng Diệu – Chủ tịch Hội Luật gia khóa III, Đ/c Trương Thị Đông – Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột – Phó Chủ tịch Hội Luật gia khóa III, Đ/c Hoàng Văn Thoán – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Trong nhiệm kì qua, Hội Luật gia Thành phố đã không ngừng được củng cố, phát triển mạnh về số lượng và đảm bảo về chất lượng, có nhiều hoạt động thiết thực góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Là chi hội trực thuộc Hội Luật gia Thành phố, Chi hội Luật gia Tòa án Thành phố đã tích cực phối hợp, tham gia các hoạt động do Hội Luật gia Thành phố tổ chức nhằm nâng cao công tác hoạt động của hội trong tham gia xây Đảng, chính quyền và thực hiện các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Công tác tham gia xây dựng pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật… các hội viên đều có nhận thức đúng về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đ/c Lê Viết Kiên – Chánh Văn phòng – Chi hội Trưởng Chi hội Luật gia Tòa án Thành phố báo cáo tham luận tại Đại hội

Tham luận và thảo luận tại Đại hội, Đ/c Lê Viết Kiên – Chánh Văn phòng – Chi hội Trưởng Chi hội Luật gia Tòa án Thành phố báo cáo tham luận, đóng góp ý kiến, giải pháp nhằm củng cố và đổi mới, nâng cao phương thức, hiệu quả hoạt động của hội Luật gia thành phố Buôn Ma Thuột

Với tinh thần trách nhiệm, Đại hội Hội Luật gia thành phố Buôn Ma Thuột lần thứ IV, nhiệm kì 20023 – 2028 đã bầu 07 đồng chí tham gia Ban chấp hành khóa mới và bầu Ban kiểm tra Hội Luật gia thành phố. Đồng chí Nguyễn Hoàng Diệu được bầu tái cử làm Chủ tịch Hội Luật gia, và đồng chí Trương Thị Đông – Phó Chánh án Tòa án Thành phố được bầu tái cử làm Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Buôn Ma Thuột.

Ban chấp hành khóa IV, nhiệm kì 2023 – 2028 ra mắt đại hội

Trương Đông, Duy Đức, Lê Kiên