Đắk Lắk: Xét giảm án dịp Lễ 30/4 và 1/5

Cập nhật lúc: 06:43 07/05/2020

Ngày 29/04/2020, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt Lễ 30/4/2020.

Trên cơ sở xem xét đề nghị của Trại giam Đắk Tân, Trại giam Đắk Trung và Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp đối với từng hồ sơ phạm nhân được đề nghị xét giảm, quy định tại Điều 63, 64, 105 BLHS 2015; Luật số 53/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội về Thi hành án hình sự, Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/5/2013 và các văn bản có liên quan.

Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết định xét giảm cho: 277 phạm nhân Trại giam Đắk Trung (Trong đó: 70 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại, 207 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù); 261 phạm nhân Trại giam Đắk Tân (Trong đó: 69 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại, 192 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù); 20 phạm nhân theo đề nghị của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk (Trong đó: 07 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại, 13 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù)

Công tác xét giảm án đã thể hiện đúng tinh thần, chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với các phạm nhân đang chấp hành án. Đây là điều kiện và cơ hội giúp cho họ sớm hoà nhập cộng đồng, sống có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời cũng là động lực cho các phạm nhân khác tích cực lao động, học tập, cải tạo tốt để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong những dịp tiếp theo.

Nguyễn Cao Huế - Nguyễn Văn Bằng