DIỄN VĂN LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG TÒA ÁN NHÂN DÂN (13/9/1945 – 13/9/2020)

Cập nhật lúc: 14:31 27/10/2020

- Kính thưa ………..,

- Thưa toàn thể các đồng chí.

Hôm nay, trong không khí cả nước hân hoan phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tòa án nhân dân tối cao long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 – 13/9/2020).

Thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao và toàn thể cán bộ, công chức Toà án các cấp, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các bậc lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí và toàn thể Thẩm phán, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án các cấp lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống của chúng ta thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị khách quý,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Cách đây 75 năm, ngày 13/9/1945, chỉ sau 11 ngày đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 33C, thành lập các Toà án quân sự. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu sự ra đời của các Toà án và từ đó đến nay, ngày 13/9 hàng năm đã trở thành Ngày truyền thống của Tòa án nhân dân.

Sau khi giành được chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng bộ máy Nhà nước của chính quyền mới. Trong đó các Toà án quân sự được thành lập có thẩm quyền: "xét xử tất cả các người nào vi phạm vào một việc gì có phương hại đến nền độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà...". Sau khi thành lập, các Toà án quân sự đã tổ chức xét xử nghiêm minh, trừng trị kịp thời bọn phản cách mạng, Việt gian bán nước, góp phần vào cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền nhân dân, xây dựng lòng tin của nhân dân đối với chính quyền cách mạng non trẻ; thi hành nghiêm chỉnh những sắc lệnh, quy định của Chính phủ mới ban hành.

Để tiếp tục kiện toàn hệ thống Toà án phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, ngày 24/01/1946 Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã ban hành Sắc lệnh số 13 về tổ chức các Toà án và các ngạch Thẩm phán. Theo đó, đã thành lập hệ thống Toà án thường (sau này được đổi tên thành Tòa án nhân dân), bao gồm: các Toà án sơ cấp (ở huyện), các Toà án đệ nhị cấp (ở tỉnh) và ba Toà Thượng thẩm (ở Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ).

Trong thời gian từ năm 1946 đến năm 1954, hệ thống Toà án gồm các Toà án binh và các Toà án nhân dân đặc biệt đã trở thành công cụ chuyên chính của Nhà nước trong việc trấn áp bọn gián điệp, phản cách mạng, làm phương hại đến an ninh chính trị, trật tự xã hội; xử lý các tội phạm xâm phạm tài sản của Nhà nước, công dân, biển thủ của công, buôn lậu… làm ảnh hưởng đến uy tín và sức mạnh của quân đội, cũng như chính quyền cách mạng, góp phần giữ vững chính quyền nhân dân, phục vụ có hiệu quả cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giữ vững đời sống yên lành ở hậu phương và tạo lập niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Sự ra đời của Hiến pháp năm 1959 và Luật Tổ chức Tòa án năm 1960 đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng của Toà án nhân dân. Theo đó, hệ thống các Toà án nhân dân gồm: Toà án nhân dân tối cao, Toà án nhân dân cấp tỉnh, Toà án nhân dân cấp huyện và các Toà án quân sự. Chế độ hai cấp xét xử được các Toà án nhân dân thực hiện. Toà án nhân dân tối cao có trách nhiệm hướng dẫn các Toà án nhân dân địa phương, các Toà án quân sự về đường lối xét xử, áp dụng thống nhất pháp luật và giám đốc công tác xét xử của các Toà án. Hội thẩm nhân dân tham gia Hội đồng xét xử để đảm bảo có sự tham gia của nhân dân.

Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất năm 1975, Nhà nước ta đã khẩn trương thành lập các Toà án ở các tỉnh phía Nam (từ Quảng Trị trở vào). Hàng ngàn cán bộ, Thẩm phán và cán bộ lãnh đạo của các Toà án địa phương miền Bắc đã được điều động vào công tác ở các tỉnh phía Nam, cùng với lực lượng cán bộ tại chỗ làm nòng cốt nên chỉ trong thời gian ngắn, các Toà án nhân dân thuộc các địa phương phía Nam đã được thành lập và sớm đi vào hoạt động, phục vụ kịp thời cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các tỉnh miền Nam mới được giải phóng. Đứng trước yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới, Hội nghị toàn quốc đầu tiên của các Toà án nhân dân vào tháng 4 năm 1977 đã xác định nội dung nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới và đề ra các biện pháp cụ thể để Toà án nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.  

Từ sau năm 1986, đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, công nghiệp hoá hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế; các Tòa án nhân dân cũng có những đổi mới quan trọng để đáp ứng tình hình thực tế và yêu cầu của cải cách tư pháp. Năm 1994, Trọng tài kinh tế Nhà nước sáp nhập vào hệ thống Toà án nhân dân; đồng thời Tòa án nhân dân được giao thêm thẩm quyền giải quyết các tranh chấp kinh tế và yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Tiếp theo đó, Toà án nhân dân tiếp tục được giao thêm thẩm quyền giải quyết, xét xử các tranh chấp lao động và các khiếu kiện hành chính. Cùng với việc giải quyết tốt các vụ án hình sự, dân sự, các Toà án đã có nhiều cố gắng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mới được giao, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, bảo vệ kịp thời các quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Từ năm 2002 đến năm 2013, với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng về tổ chức, hoạt động của hệ thống tư pháp nói chung và Tòa án nói riêng. Theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, Thẩm quyền của Tòa án tiếp tục được mở rộng, Tòa án nhân dân tối cao thực hiện chức năng quản lý các Tòa án đia phương về tổ chức. Với việc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, nên hoạt động của các Tòa án trong giai đoạn này tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác, mà trọng tâm là công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án. Tòa án đã thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan bảo vệ công lý, là công cụ sắc bén của Nhà nước nhằm ngăn chặn có hiệu quả các hành vi làm phương hại đến lợi ích của Đảng, Nhà nước và của nhân dân; giải quyết thoả đáng các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến của nước ta, Hiến pháp năm 2013 đã quy định rõ: “Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp”, “Toà án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Lần đầu tiên trong lịch sử tư pháp nước nhà, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân quy định chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được Quốc hội phê chuẩn, trên cơ sở đó Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm; vị thế, trách nhiệm của Tòa án, của Thẩm phán Tòa án nhân dân được đề cao. Hệ thống các Tòa án được tổ chức thành 4 cấp; cùng với hoạt động xét xử, Tòa án có nhiệm vụ phát hiện và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ các văn bản trái Hiến pháp và pháp luật; phát triển án lệ; đào tạo nguồn cán bộ, Thẩm phán và đào tạo nghề xét xử; cơ chế thi tuyển và nâng ngạch Thẩm phán, cùng một số quy định quan trọng khác... Những đổi mới trên đây là một bước ngoặt quan trọng, một thành tựu có tính lịch sử trong tiến trình Cải cách nền tư pháp của đất nước, đánh dấu bước phát triển mới của các Tòa án nhân dân, khẳng định vị thế quan trọng của Tòa án nhân dân trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trải qua 75 năm hoạt động, Tòa án nhân dân đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Hiến pháp và pháp luật quy định. Chất lượng, hiệu quả công tác xét xử ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; góp phần tạo môi trường lành mạnh, ổn định cho sự phát triển đất nước.

Chất lượng xét xử tiếp tục được bảo đảm và có nhiều tiến bộ qua từng năm; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán được giữ ở mức thấp so với chỉ tiêu của Quốc hội đề ra; việc tranh tụng tại phiên toà tiếp tục được các Toà án triển khai sâu rộng, thực chất. Các Tòa án đã xét xử nghiêm minh, đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm hình sự; đặc biệt, đã xét xử thành công các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn; góp phần ổn định chính trị - xã hội, phát triển đất nước; được Đảng, Nhà nước đánh giá cao, Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Các Tòa án đã giải quyết công bằng, khách quan các tranh chấp, khiếu kiện, góp phần hóa giải mâu thuẫn, giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết trong xã hội; bảo vệ các giao dịch dân sự, kinh tế, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước. Thông qua hoạt động xét xử, các Tòa án đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong nhân dân.

Công tác xây dựng pháp luật, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật đã được tích cực thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao và có chuyển biến tích cực, đóng góp không nhỏ vào việc hoàn thiện thể chế và hệ thống pháp luật nước nhà. Công tác tổng kết thực tiễn xét xử, phát triển án lệ, giải đáp các vướng mắc đã được quan tâm đẩy mạnh với nhiều đột phá mạnh mẽ, góp phần tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn xét xử, nâng cao hiệu quả công tác xét xử.

Mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân tiếp tục được kiện toàn và có nhiều đổi mới theo hướng tiệp cận dần với mô hình tổ chức, hoạt động của một nền tư pháp hiện đại. Thẩm quyền xét xử, giải quyết các vụ việc của Tòa án nhân dân không ngừng được mở rộng. Cải cách thủ tục tố tụng tư pháp được triển khai, bước đầu thu được kết quả khả quan, nhận được sự đồng tình và ủng hộ của xã hội. Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án mới được Quốc hội thông qua, đã đưa công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân lên một giai đoạn phát triển mới.

Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Hầu hết các chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân đã được bổ nhiệm thông qua thi tuyển; trình độ đội ngũ cán bộ Tòa án đã được chuẩn hóa một bước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được chú trọng, có nhiều đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả. Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án không ngừng được nâng cao. Tuyệt đại đa số cán bộ, công chức Tòa án có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, Nhà nước và tận tụy với nhân dân. Các Tòa án đã thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu tổ chức được kiện toàn; công tác thanh tra, kiểm tra thực thi công vụ và xử lý cán bộ, công chức có vi phạm được tiến hành nghiêm minh. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức tư pháp từng bước được bổ sung, hoàn thiện. Đội ngũ Hội thẩm Tòa án cũng không ngừng phát triển cả về số lượng, chất lượng đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng trong hoạt động giải quyết, xét xử các loại vụ án tại các Toà án.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Tòa án nhân dân trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức ngày càng được tăng cường, thu được kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng hệ thống Tòa án lớn mạnh về mọi mặt.

Các Tòa án đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa các mặt hoạt động của Tòa án, bước đầu đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động được nâng cao, đặt nền móng cho việc xây dựng Toà án điện tử trong tương lai.

Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc phục vụ hoạt động của Tòa án tiếp tục được tăng cường và có những cải thiện đáng kể. Lần đầu tiên trong lịch sử, Tòa án nhân dân tối cao đã hoàn thành việc xây dựng trụ sở cho các Tòa án trong toàn hệ thống.

Công tác hợp tác quốc tế được tăng cường, mở rộng, góp phần thúc đẩy hội nhập sâu rộng và nâng cao uy tín, vị thế của Tòa án Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực; thắt chặt tình hữu nghị với Tòa án các nước trong khu vực và thế giới. Năm 2020 là lần thứ hai Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam tổ chức Hội nghị Hội đồng Chánh án các nước ASEAN lần thứ 8.

Các hoạt động xã hội được duy trì và đẩy mạnh tại các Toà án. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ người nghèo, trẻ em khó khăn, đồng bào bị thiên tai bão lụt, cán bộ, chiến sỹ ở biên giới, hải đảo... được duy trì thường xuyên; các Tòa án cũng đã tích cực hưởng ứng, tham gia vào các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao do Tòa án nhân dân tối cao cũng như chính quyền địa phương phát động.

Thưa các đồng chí,

Nhìn lại lịch sử 75 năm xây dựng và phát triển của các Toà án, chúng ta có thể tự hào nhận thấy rằng, trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau, nhưng dù ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, từ những năm tháng kháng chiến cam go, ác liệt đến những tháng năm hòa bình, đổi mới phát triển đất nước, các thế hệ cán bộ, công chức Tòa án luôn tận tụy phục vụ nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước; nỗ lực, bền bỉ phấn đấu; trải qua những hy sinh, mất mát; vượt mọi khó khăn, thử thách; đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần, phẩm chất, trí tuệ phấn đấu, xây dựng Tòa án nhân dân xứng đáng trở thành biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta tự hào về các thế hệ cán bộ, Thẩm phán đã có những đóng góp to lớn cho sự trưởng thành của Toà án nhân dân. Những đóng góp bền bỉ, thầm lặng đó đã hun đúc nên truyền thống tốt đẹp của Tòa án nhân dân; luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận và trân trọng.

Những thành tích của Tòa án nhân dân đã đạt được trong 75 năm qua là rất to lớn, rất đáng tự hào, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

 Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của Tòa án nhân dân cho đất nước 75 năm qua, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng các Tòa án nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Sao vàng và Huân chương Hồ Chí Minh, những Huân chương cao nhất của đất nước ta. Hàng trăm đơn vị, hàng ngàn Thẩm phán, cán bộ, công chức của Toà án nhân dân các cấp đã được Đảng, Nhà nước và Chính phủ tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Đây chính là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp quan trọng của hệ thống Tòa án nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời cũng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, là niềm tự hào sâu sắc của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các Tòa án.

Nhìn lại chặng đường 75 năm xây dựng và trưởng thành của Tòa án nhân dân, trong thời khắc thiêng liêng này, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và dân tộc ta, người sáng lập, dẫn dắt Toà án nhân dân lớn mạnh, trưởng thành như hôm nay.

Chúng ta mãi mãi ghi nhớ công ơn to lớn của các vị lãnh đạo tiền bối, các thế hệ cán bộ, Thẩm phán các thời kỳ đã bền bỉ phấn đấu, hy sinh, lao động sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thử thách, đóng góp to lớn vào sự nghiệp vẻ vang của Tòa án nhân dân.

Đạt được những kết quả nổi bật nêu trên, là do có sự quan tâm, chăm lo, bảo đảm các điều kiện và nguồn lực xây dựng hệ thống Toà án của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tòa án nhân dân trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời và sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành hữu quan ở trung ương, các cấp uỷ Đảng, chính quyền ở địa phương.

Thưa các đồng chí,

Hiện nay, hệ thống Tòa án nhân dân đang ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị xây dựng hệ thống Toà án trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Với vị trí là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với Tòa án trước mắt cũng như lâu dài là rất nặng nề. Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước bên cạnh mặt thuận lợi, thời cơ, cũng có nhiều khó khăn, thách thức.

Tình hình đó đòi hỏi hệ thống Tòa án nhân dân, hơn bao giờ hết, phải phát huy hơn nữa truyền thống quý báu, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng Tòa án nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

Chúng ta tin tưởng rằng với sự phấn đấu kiên cường, sáng tạo, với nỗ lực và quyết tâm cao; với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; dù phải đối mặt những khó khăn, thách thức và không ít cám dỗ, đội ngũ cán bộ Tòa án các cấp sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và sự kỳ vọng của Nhân dân.

Thưa các đồng chí,

Năm nay chúng ta kỷ niệm Ngày thành lập Tòa án nhân dân vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII; năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm kỷ niệm nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống, tự hào về chặng đường lịch sử vẻ vang, về những thành tựu, những đóng đóng góp to lớn đã đạt được, đồng thời xác định rõ hơn những việc cần làm trong thời gian tới.

Tình hình quốc tế và trong nước tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi cán bộ, công chức Tòa án nhân dân phải nỗ lực rất cao, quyết tâm rất lớn, phấn đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2020 và những năm tiếp theo mà trọng tâm là phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ được giao.

Với niềm phấn khởi, tự hào, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự ủng hộ, giám sát của Nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, công chức; trong thời gian tới, hệ thống Tòa án nhân dân sẽ phát huy những kinh nghiệm và truyền thống vẻ vang của 75 năm qua, tiếp tục nỗ lực không ngừng, đổi mới mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp to lớn hơn nữa vào công cuộc đổi mới đất nước, xứng đáng là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhân dịp này, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí đại biểu khách quý và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

https://vtv.vn/video/phim-tai-lieu-75-nam-toa-an-nhan-dan-xay-dung-va-phat-trien-467186.htm

Diễn văn của đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao