Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị bầu Trưởng, Phó Đoàn Hội Thẩm nhân dân TAND

Cập nhật lúc: 10:05 29/10/2021

Ngày 15/10/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị bầu Trưởng, phó đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Dự hội nghị có Đồng chí Trần Phú Hùng, tỉnh ủy Viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

Đồng chí Trịnh Văn Toàn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TAND tỉnh.

Và sự có mặt có 25 Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu ra.

Với vai trò và tầm quan trọng của Hội Thẩm nhân dân trong quá trình xét xử được ghi nhận Tại Điều 103 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có Hội thẩm tham gia, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn”. Trong những năm qua, với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 49, Kết luận 79 và gần đây là Kết luận 92 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 luôn xác định Tòa án là trung tâm trong tiến trình cải cách tư pháp. Vì vậy, việc củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức, hoạt động Tòa án nói chung và Hội thẩm nhân dân nói riêng nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử là một nhiệm vụ rất quan trọng nhằm đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đảm bảo công bằng xã hội và bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa được thực hiện nghiêm minh và thống nhất.

Tại Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, đã bầu 25 Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021- 2026. Để kiện toàn tổ chức Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026, tạo điều kiện cho các Hội thẩm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn hội thẩm (ban hành kèm theo Nghị quyết số 1213/2016/UBTVQH13 ngày 13/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII); Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh chuẩn bị nhân sự và các nội dung liên quan đến công tác bầu Trưởng, phó Đoàn Hội thẩm nhân dân.

Về dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Phú Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đồng thời căn cứ kết quả bầu Trưởng, Phó Đoàn Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí chúc mừng các Hội thẩm nhân dân được bầu nhiệm kỳ mới và các đồng chí đã được tín nhiệm tiếp tục nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng thời chúc mừng đồng chí Trưởng, Phó đoàn Hội thẩm được đoàn tín nhiệm giao nhiệm vụ. Với vai trò quan trọng trong khi thực hiện xét xử, đồng chí mong rằng và tin tương rằng các đồng chí luôn nỗ lực cố gắng hết mình với nhiệm vụ mới giúp địa phương giữ vững an ninh chính trị địa phương và bảo đảm các phán quyết của Tòa án đúng pháp luật, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nói riêng cũng như việc thực thi pháp luật của Nhà nước nói chung.

(Đồng chí Trần Phú Hùng – Phó Chủ tịch HĐNN tỉnh phát biểu tại Hội nghị.)

Tại Hội nghị toàn thể Hội thẩm nhân dân đã thống nhất bầu ra được 01 Trưởng đoàn là ông Lê Ngọc Tâm, 01 Phó trưởng đoàn Hội thẩm là Bà Bùi Thị Kim Nga nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Ngọc Tâm, được bầu làm Trưởng Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ cảm ơn sự quan tâm của Hội đồng nhân dân tỉnh và sự tín nhiệm của các đồng chí trong đoàn Hội thẩm. Đồng chí hứa sẽ cố gắng hết sức với kinh nghiệm công tác trong đoàn Hội thẩm để hoàn thành nhiệm vụ được tín nhiệm phân công giao phó.

(Đồng chí Lê Ngọc Tâm – Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân phát biểu tại hội nghị)

(Đồng chí Trịnh Văn Tòa – Phó Chánh án TAND tỉnh phát biểu tại Hội nghị)

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trịnh Văn Toàn – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh chúc mừng các đồng chí Hội thẩm nhân dân khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026 và chúc mừng đồng chí Lê Ngọc Tâm, đồng chí Bùi Thị Kim Nga đã được đoàn Hội thẩm tín nhiệm bầu làm Trưởng, Phó đoàn Hội thẩm nhân dân Tòa án tỉnh. Đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn của những đồng chí tái cử đã chia sẻ những khó khăn trong nhiệm kỳ vừa qua để đơn vị đạt được những thành tích cao trong công tác, trong năm công tác cũng như kết thúc nhiệm kỳ, Hội đồng thi đua khen thưởng cũng đề nghị đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tặng giấy khen cho 06 Hội thẩm nhân dân và đề nghị Chánh án TAND tối cao tặng Bằng khen cho 03 Hội thẩm nhân dân đạt thành tích cao trong công tác.

 Đồng chí cũng mong rằng đoàn Hội thẩm nhân dân và từng cá nhân đồng chí chia sẻ với Tòa án những tồn tại khó khăn thực tế của đơn vị về kinh phí cho Hội thẩm tham gia xét xử và trang phục theo quy định của Chính phủ. Trong nhiệm kỳ này, đơn vị sẽ tổ chức để tập huấn, bồi dưỡng cho Hội thẩm nhân dân nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng trong quá trình xét xử để chất lượng được nâng cao, bảo đảm các phán quyết đúng pháp luật, có giá trị nhân văn, có tính thuyết phục, răn đe, giáo dục, … không chỉ riêng đối với người phạm tội mà còn phòng ngừa chung cho xã hội của bản án hình sự. Đối với bản án dân sự, kinh tế các phán quyết đảm bảo thấu tình đạt lý và phù hợp với quy định của pháp luật.

Đồng thời đồng chí cũng cảm ơn Hội đồng nhân dân tỉnh đã tạo điều kiện, quan tâm để bổ sung, bầu nhân sự Hội thẩm nhân nhiệm kỳ mới cho Tòa án tỉnh để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra. Với những khó khăn, tồn tại thực tế của đơn vị cũng như Đoàn Hội thẩm nhân dân đơn vị mong rằng được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để các đồng chí Hội thẩm yên tâm công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tòa án cung như của Hội đồng nhân dân tỉnh.