Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân huyện Krông Năng năm 2021

Cập nhật lúc: 16:35 29/01/2021

Chiều ngày 27/01/2021, Ban chấp hành Công đoàn và Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2021, nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2020, đề ra Nghị quyết thực hiện kế hoạch công tác năm 2021.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hán - Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân huyện; đồng chí Đoàn Thị Thu Trang - Chủ tịch Công đoàn cơ sở cơ quan cùng toàn thể các cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.

Hội nghị đã thông qua: Báo cáo tổng kết công tác của Tòa án nhân dân huyện Krông Năng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Báo cáo công khai tài chính năm 2020 và dự toán cấp đợt I năm 2021; Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021; Các dự thảo nội quy, quy chế, quy định của cơ quan năm 2021. Qua một năm triển khai thực hiện nhiệm vụ, Cơ quan và Công đoàn, Chi đoàn cơ sở Tòa án nhân dân huyện Krông Năng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 trên tất cả các mặt công tác.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến về các nội dung liên quan đến kết quả thực hiện các mặt công tác của Cơ quan và hoạt động của Công đoàn, Chi đoàn cơ sở năm 2020. Đồng thời, đề xuất những giải pháp trong các mặt công tác, nhất là công tác chuyên môn nghiệp vụ; việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, người lao động. Góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy dân chủ trong nội bộ cơ quan. Thực hiện tốt việc cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phục vụ nhân dân; hoàn thiện các quy định, quy chế cơ quan, các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải thiện đời sống, tạo động lực cho cán bộ, công chức và người lao động. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua góp phần xây dựng Cơ quan, Công đoàn, Chi đoàn cơ sở vững mạnh.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2020, Tập thể đơn vị đã được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Đây là động lực để toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân huyện Krông Năng phấn đấu, giữ vững danh hiệu đã đạt được.

Tạ Thanh Hoàng - Đỗ Văn Dũng