Hội nghị cán bộ công chức TAND tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Cập nhật lúc: 15:10 10/02/2020

Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020 do đồng chí Chánh án Nguyễn Duy Hữu chủ trì. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Tòa án tỉnh, Ban Chấp hành Công đoàn, cùng toàn thể cán bộ, công chức cơ quan.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Triết – Phó Chánh án đã báo cáo kết quả công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020; đồng chí Y Phi Kbuôr - Phó Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo tình hình  thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;  đại diện Ban thanh tra đã Báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2019; bộ phận Kế toán đã công khai báo cáo tài chính cơ quan năm 2019, phân bổ dự toán ngân sách năm 2020; ban chấp hành công đoàn TAND tỉnh Đắk Lắk công khai tài chính của công đoàn năm 2019. Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ, công chức cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các báo cáo đã được trình bày và nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Duy Hữu – Chánh án Tòa án tỉnh Đắk Lắk.

Đồng chí Nguyễn Duy Hữu – Chánh án TAND tỉnh trao tặng giấy khen cho các công đoàn viêncó thành tích xuất sắc

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đồng thời khắc phục các mặt còn hạn chế trong năm qua, Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 như sau: Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của các cấp công đoàn đến các đoàn viên công đoàn; tuyên truyền và tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát động và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, cải cách hành chính; Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện pháp luật, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công chức, viên chức, lao động; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn; đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…

Kết thúc Hội nghị, công đoàn viên biểu quyết 100% đồng ý thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức TAND tỉnh Đắk Lắk năm 2020 và nhất trí nâng cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Thu Hoài