Hội nghị công tác Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện M’Đrăk nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cập nhật lúc: 09:03 12/11/2021

Tại Kỳ họp thứ nhất ngày 01/7/2021, Hội đồng nhân dân huyện M’Đrắk đã Bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện M’Đrăk nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 21 đồng chí, trong đó có 15 đồng chí tái cử, 06 đồng chí được bầu lần đầu. Thành phần Hội thẩm, có đủ đại diện của Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Công đoàn, Giáo dục, cơ quan bảo vệ chăm sóc trẻ em, Mặt trận tổ quốc, dân tộc…

Ảnh toàn cảnh hội nghị

Ngày 21/10/2021, Đoàn hội thẩm Tòa án nhân dân huyện M’Đrăk tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu Trưởng, phó đoàn Hội thẩm nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự hội nghị, có lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân huyện và 18/21 vị Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 cùng 05 vị Hội thẩm không tái cử.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2026. Qua báo cáo, các mặt công tác và những khó khăn vướng mắc, hạn chế trong công tác Hội thẩm. Các vị Hội thẩm thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực trong hoạt động của đoàn Hội thẩm dân trong nhiệm kỳ. Hội nghị đã bầu ông Giang Mạnh Hào, chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn; ông Nguyễn Văn Giang, cán bộ hưu trí (nguyên Trưởng phòng Tư pháp huyện) làm phó trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh Tòa án nhân huyện M’Đrăk, tặng quà cho các Hội thẩm nhân dân không tái cử nhiệm kỳ 2016-2021.

Vũ Thị Hải – Vũ Văn Hoàng