Hội nghị quán triệt, triển khai Chị thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

Cập nhật lúc: 14:15 22/10/2019

Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Đảng uỷ Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chị thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” đến toàn thể đảng viên, công chức và người lao động TAND tỉnh Đắk Lắk.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hữu – Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư đảng uỷ, Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chung - Đảng uỷ viên, Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk đã triển khai, quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk như: Hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hướng dẫn công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp; hướng dẫn công tác xây dựng đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và các văn kiện để chuẩn bị Đại hội; hướng dẫn công tác chuẩn bị tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội…

Qua Hội nghị, các đồng chí đảng viên, quần chúng đã tiếp thu đầy đủ các nội dung được triển khai.

Hồng Yến – Phòng TC-CB,TT&TĐKT