Hội nghị Tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân huyện Cư M’gar năm 2023

Cập nhật lúc: 17:21 09/02/2024

Ngày 31/01/2024, Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Cư M’gar tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác HTND năm 2023 nhằm đánh giá lại công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024.

Tham dự hội nghị có ông Y Wem Hwing –Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar, ông Phan Trọng Phụng – Huyện ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Cư M’gar, lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Cư M’gar và toàn thể hội thẩm nhân dân huyện Cư M’gar. 

Bà Trần Thị Loan – Trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân báo cáo công tác năm 2023 của Đoàn HTND

Năm 2023, Tòa án nhân dân huyện CưMGar đã thụ lý 1131 vụ, việc các loại; giải quyết 1034 vụ, việc; Đạt tỷ lệ 91.4%, trong đó đã đưa ra xét xử 250 vụ án các loại. Các thành viên Đoàn Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử đã chủ động nghiên cứu, nắm vững nội dung của vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, đánh giá chứng cứ khách quan, phát huy tốt nguyên tắc độc lập xét xử và chỉ tuân theo pháp luật. Các vị hội thẩm nhân dân kịp thời cập nhật văn bản mới, luôn trao đổi kinh nghiệm, chủ động sắp xếp thời gian tham gia xét xử. Các vị hội thẩm nhân dân đã chủ động tham gia những vụ án dài ngày khi được phân công.

Tại phiên toà, hội thẩm nhân dân tập trung thẩm vấn nghe sự thật khách quan của vụ án, chứng cứ có trong hồ sơ và thực tế tại phiên toà đã chú trọng giai đoạn tranh luận để đánh giá toàn diện vụ án. Trong nghị án đã đưa ra quan điểm của mình, Thẩm phán luôn tôn trọng ý kiến của hội thẩm nhân dân. Thẩm phán và hội thẩm nhân dân thảo luận dân chủ về những vấn đề chưa thống nhất từ đó đưa ra phán quyết được dư luận đồng tình.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội thẩm nhân dân tham gia xét xử còn chưa đồng đều, chủ yếu tập trung và các hội thẩm nhân dân hưu trí, hội thẩm nhân dân đương chức chưa chủ động sắp xếp công việc để tham gia xét xử được nhiều.

\

Ông Phan Trọng Phụng, Huyện ủy viên- Chánh án TAND huyện Cư M’gar phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2024, Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Cư M’gar tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn, rút kinh nghiệm xét xử nhằm nâng cao chất lượng xét xử. Văn phòng Tòa án nhân dân huyện Cư M’gar và Lãnh đạo Đoàn Hội thẩm phối hợp chặt chẽ để công tác Hội thẩm hoạt động có hiệu quả, các đơn vị có Hội thẩm là cán bộ đương chức tạo điều kiện để Hội thẩm tham gia xét xử đảm bảo tham gia 100% Hội thẩm được tham gia xét xử nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động xét xử, kịp thời khen thưởng các vị Hội thẩm nhân dẫn có thành tích đột xuất trong công tác.

Ông Phan Trọng Phụng, Huyện ủy viên- Chánh án TAND huyện Cư M’gar trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar cho các Hội thẩm nhân dân.

Đỗ Tha – Văn Toàn