Hội nghị Tổng kết công tác liên ngành 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Công an – Viện kiểm sát – Tòa án huyện Ea Súp

Cập nhật lúc: 11:08 10/08/2022

Ngày 04/8/2022, tại Hội trường trụ sở Công an huyện Ea Súp, tiến hành Hội nghị sơ kết phối hợp liên ngành công tác thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, với sự tham dự đầy đủ của các cơ quan Công an –Viện kiểm sát - Tòa án huyện Ea Súp.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình tội phạm tại huyện Ea Súp vẫn diễn biến phức tạp về tính chất cũng như mức độ nguy hiểm. Song được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của liên ngành cấp trên, Huyện ủy và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành các cấp trong huyện, Liên ngành đã đoàn kết nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu xây dựng liên ngành vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, góp phần giữ vữg an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đã thực hiện các chỉ tiêu Liên ngành đã đề ra cũng như chỉ tiêu của từng ngành theo Nghị Quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội. Những kết quả đáng ghi nhận trong công tác phối hợp, cụ thể: Cơ quan điều tra Công an huyện đã xử lý được 66/97 tin tố giác, tin báo về tội phạm ; Số vụ án thụ lý điều tra 63 vụ/75 bị can; Đã xử lý, giải quyết 32 vụ/40 bị can. VKSND huyện đã giải quyết 27/28 vụ (đạt 73%). TAND huyện đã phối hợp với VKSND huyện hoàn thành xét xử hình sự 31/34 vụ (đạt 91%); Số vụ án Tòa án trả cho VKS để điều tra bổ sung 01vụ; 01 bị cáo. Trong kỳ không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố, Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội; xác định 02 vụ án điểm, án rút kinh nghiệm chung cho Kiểm sát viên và Thẩm phán là 04 vụ, 100% người bị tạm giữ được xử lý hình sự. Báo cáo cũng đã chỉ ra về những tồn tại thiếu sót công tác phối hợp liên ngành nói chung và từng ngành nói riêng:  Số lượng tin báo tố giác tội phạm và án Hình sự phải gia hạn thười gian xác minh, thời gian điều tra còn nhiều. Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác về tội phạm và kết thúc điều tra đạt tỷ lệ thấp. Việc thu thập chứng cứ điều tra, đánh giá chưa đầy đủ, chính xác nên một một số vụ án phải trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Đ/c Lưu Quốc Chinh – Chánh án TAND huyện Ea Súp phát biểu tại Hội nghị

Đại diện cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án huyện Ea Súp đã phát biểu tại hội nghị nhận xét,đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong quan hệ phối hợp liên ngành, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Điều tra viên, Kiểm tra viên, Thẩm phán, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết tố giác, tin báo, án, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, đảm bảo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian tới. Liên ngành nói chung và từng ngành nói riêng tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ của ngành mình; siết chặt kỷ cương; kỷ luật, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trong các cơ quan tư pháp ở địa phương ngày càng trưởng thành hơn, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong thình hình mới.

Vũ Hoài - Hồng Nhung