Hội nghị Triển khai công tác năm 2020 của Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ.

Cập nhật lúc: 11:07 11/02/2020

Được sự nhất trí của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt nam, Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ cùng với đoàn Hội thẩm tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020 nhằm tổng kết đánh giá hoạt động năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện cho thường trực Hội đồng nhân, thường trực Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã Buôn Hồ; Các đồng chí Lãnh đạo, Thẩm phán, Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ; các đồng chí lãnh đạo Đoàn Hội thẩm, cùng toàn thể các vị Hội thẩm nhân dân.

Đ/c Mlô Y Hoa- Trưởng đoàn Hội thẩm phát biểu tại Hội Nghị

Theo báo cáo của Toà án Trong năm 2019 Tòa án luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; trong công tác chuyên môn với nhiệm vụ trọng tâm là công tác xét xử các vụ án hình sự kịp thời, nghiêm minh, đúng người đúng tội, đúng pháp luật và không có oan sai; coi trọng công tác lập hồ sơ, hòa giải và nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và hành chính, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa về công tác chuyên môn đã thụ lý 558 vụ án các loại, trong đó cũ chuyển qua 39 vụ việc; thụ lý mới 519 vụ việc; đã giải quyết 531 vụ việc; còn lại 27 vụ việc đang giải quyết nhưng đều nằm trong hạn luật định tỷ lệ giải quyết đạt 95,16%; Trong đó án hình sự thụ lý giải quyết 62 vụ 86 bị cáo/63 vụ 87 bị cáo đạt 98,4%, án dân sự giải quyết 210/235 vụ việc đạt 90,5%, án hôn nhân gia đình giải quyết 223/226 vụ việc đạt 98,6%, án kinh doanh thương mại giải quyết 10/11 vụ việc đạt 90,9%, án hành chính giải quyết 01/01 vụ việc đạt 100%. Trong năm 2019 các vị HTND thị xã tham gia xét xử tương đối đồng đều; tổng số HTND tham gia xét xử 320 lượt/160 vụ, trong đó hình sự 62 vụ (124 lượt HT tham gia), Dân sự 58 vụ việc (116 lượt HT tham gia), Hôn nhân gia đình 34 vụ việc (68 lượt HT tham gia), Kinh doanh thương mại 06 vụ (12 lượt HT tham gia), số vụ phải xét xử so với năm 2018 giãm 10 vụ (340/170 vụ). Hầu hết các vị HTND đương chức và hưu trí đều là cán bộ chủ chốt của các ngành và địa phương xã phường được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, có ý thức, tinh thần trách nhiệm nên đều tích cực sắp xếp công việc để nghiên cứu hồ sơ khi được phân công và tham gia xét xử nghiêm túc, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững các quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo công tác xét xử các loại án của TAND thị xã Buôn Hồ trong thời gian qua.

Kết quả công tác năm 2019 của Toà án nhân dân thị xã Buôn Hồ đạt được trong đó có sự tham gia đóng góp của các vị Hội thẩm nhân dân trong các vụ án các loại phải đưa ra xét xử, đã góp phần quan trọng vào việc ổn định trật tự xã hội trên địa bàn, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức kinh tế và của công dân, đối với lượng án đã giải quyết hàng năm đều tăng và tính chất phức tạp của năm sau hơn năm trước, nhưng Toà án đã cố gắng nâng cao chất lượng xây dựng hồ sơ vụ án, thực hiện phương trâm kiên trì hoà giải đúng pháp luật nhằm giúp cho việc giải quyết các vụ việc được nhanh chóng, kịp thời, góp phần giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư.

Với kết quả trên trong năm 2019, 02 vị được Chánh án TAND tỉnh Đăk Lăk tặng giấy khen; 04 vị được HĐND thị xã Buôn Hồ tặng giấy khen.

Song bên cạnh đó trong năm 2019 một số vị Hội thẩm chưa tham gia đầy đủ và nghiêm túc các đợt tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao kỹ năng công tác xét xử, khi có sự phân công của toà án một số vị chưa sắp xếp được công tác của cơ quan, công việc của gia đình, chưa bố trí thời gian hợp lý, chưa tham gia đầy đủ, dẫn đến sự thụ động trong công tác xét xử cho các hội thẩm dự khuyết.

T/M Toà án Đ/c Hoàng Minh Chức- Phó Chánh án phát biểu với hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí đại biểu đại diện cho Hội đồng nhân dân, Uỷ Ban MTTQVN thị xã Buôn Hồ biểu dương và ghi nhận những kết quả công tác mà các Hội thẩm nhân dân đã đạt được thời gian qua; đồng chí mong muốn các vị Hội thẩm nhân dân tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, chú trọng công tác tập huấn, rèn luyện, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, tích cực, chủ động xét hỏi khi tham gia xét xử góp phần cùng Thẩm phán ban hành những bản án, quyết định đúng pháp luật, không làm oan người vô tội hay bỏ lọt tội phạm; hạn chế tối đa án bị sửa, hủy; góp phần cùng Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác đã đề ra.

HOÀNG MINH CHỨC – CAO ANH TUẤN