Krông Ana: Hội nghị triển khai công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật lúc: 07:55 13/10/2021

Chiều ngày 08 tháng 10 năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Krông Ana chủ trì, phối hợp với Toà án nhân dân huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị triển khai công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham gia hội nghị có ông Mai Văn Phương - Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị, ông Nguyễn Xuân Thảo - Phó Chủ tịch Mặt trận huyện, ông Nguyễn Minh Tân - Chánh án Tòa án nhân dân huyện, cùng các Hội thẩm nhân dân khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện công bố Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Krông Ana về xác nhận kết quả bầu 16 vị Hội thẩm nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thông qua tờ trình về việc xin chủ trương nhân sự và tiến hành bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân. Kết quả, có 100% vị Hội thẩm có mặt tại hội nghị nhất trí bầu ông Nguyễn Quang Hoàng – Cán bộ hưu trí làm Trưởng đoàn; ông Vũ Kim Quy – Cán bộ hưu trí làm Phó trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân, khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Quang Hoàng – Trưởng Đoàn hội thẩm nhân dân, cảm ơn sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo và sự tín nhiệm của các vị Hội thẩm nhân dân đã bầu ông làm Trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân. Đây cũng là vinh dự đối với cá nhân ông, với tư cách là Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân, ông sẽ cùng các hội thẩm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời rất mong Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Chánh án Tòa án nhân dân huyện và Thường trực Mặt trận tổ quốc huyện quan tâm, giúp đỡ để bản thân thân ông và các vị hội thẩm nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, ông Mai Văn Phương - Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chúc mừng các vị đã trúng cử Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân. Đồng thời mong muốn các vị Hội thẩm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức, liêm khiết và trung thực, thể hiện được bản lĩnh, tính độc lập, vô tư, khách quan trong công tác xét xử, góp phần bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân huyện có kế hoạch cụ thể, hợp lý trong việc phân công các hội thẩm tham gia xét xử, đảm bảo sự tương đồng về số vụ, số lượt tham gia của từng vị. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tăng cường công tác giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các vị hội thẩm trong nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra cũng tại hội nghị, Đoàn Hội thẩm nhân dân đã thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn hội thẩm nhân dân huyện Krông Ana khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Tân – Chánh án Tòa án nhân dân huyện chúc mừng các vị đã trúng cử Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân, phát biểu ý kiến trao đổi tại hội nghị ông mong muốn các vị hội thẩm nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, độc lập, vô tư, khách quan trong công tác xét xử để cùng với Tòa án nhân dân huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ xét xử, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Thu Hà – Bảo Thụy