Krông Búk: Bầu trưởng đoàn, phó trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân khóa XII – Nhiệm kỳ 2021-2026.

Cập nhật lúc: 10:50 26/07/2021

Sáng ngày 16 tháng 7 năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Krông Búk chủ trì, phối hợp với Chánh án Toà án nhân dân huyện và Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham gia hội nghị có bà  H Sơr Niê - Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị; bà Trần Thị Tuyến - Phó Chủ tịch Mặt trận huyện; ông Võ Văn Tín, Chánh án Tòa án nhân dân huyện, cùng các ông bà là Hội thẩm nhân dân khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện công bố Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Krông Búk về xác nhận kết quả bầu 17 vị Hội thẩm nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thông qua tờ trình về việc xin chủ trương nhân sự và tiến hành bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân. Kết quả, có 100% vị hội thẩm có mặt tại hội nghị nhất trí bầu ông Lê Ngọc Hà – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội khuyến học huyện, Hội thẩm nhân dân làm Trưởng đoàn; bà Trần Thị Tuyến – Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện, hội thẩm nhân dân làm Phó trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân, khoá VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Ngọc Hà – Trưởng Đoàn hội thẩm nhân dân, cảm ơn sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo và sự tín nhiệm của các vị Hội thẩm nhân dân đã bầu ông làm Trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân. Đối với ông Lê Ngọc Hà đây là nhiệm vụ mới nên bản thân ông sẽ cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ của Hội thẩm nhân dân, Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời rất mong Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Chánh án Tòa án nhân dân huyện và Thường trực Mặt trân tổ quốc huyện quan tâm, giúp đỡ để bản thân thân ông và các vị hội thẩm nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, bà H Sơr Niê, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chúc mừng các vị đã trúng cử Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân. Đồng thời mong muốn các vị Hội thẩm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức, liêm khiết và trung thực, thể hiện được bản lĩnh, tính độc lập, vô tư, khách quan trong công tác xét xử, góp phần bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân.

Đồng thời cũng đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân huyện có kế hoạch cụ thể, hợp lý trong phân công các hội thẩm tham gia xét xử, đảm bảo sự tương đồng về số vụ, số lượt tham gia của từng vị. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tăng cường công tác giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các vị hội thẩm trong nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra cũng tại hội Nghị Đoàn Hội thẩm nhân dân đã thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn hội thẩm nhân dân huyện Krông Búk nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoàng Văn Vân