Nâng cao chất lượng quản lý các loại vụ việc do tòa án thụ lý thông qua hệ thống giám sát hoạt động tòa án

Cập nhật lúc: 13:56 31/12/2021

Thực hiện kế hoạch số 335/KH-TANDTC ngày 05/10/2021 của Tòa án nhân dân Tối cao về việc triển khai áp dụng các phần mềm nội bộ dùng chung cho Tòa án nhân dân các cấp. Từ ngày 08/12/2021 đến ngày 23/12/2021, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk cùng với các Tòa án trên cả nước đã tham gia lớp tập huấn trực tuyến triển khai phần mềm quản lý nghiệp vụ và tiến trình thụ lý, giải quyết các loại đơn, vụ án, việc của Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện.

Hệ thống giám sát Tòa án là hệ thống được xây dựng nhằm giúp cho hoạt động của Tòa án được thực hiện một cách chuyên nghiệp hơn, công khai minh bạch, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số trong cải cách tư pháp.

(Phần mềm hệ thống giám sát hoạt động Tòa án)

 Dưới sự hướng dẫn của giảng viên tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân Tối cao, trong suốt thời gian tập huấn, các học viên đã nắm bắt được các nội dung chính của phần mềm, đồng thời trực tiếp thao tác trên hệ thống thông qua các tài khoản đăng ký. Thông qua phần mềm, các vụ việc thuộc các lĩnh vực khác nhau được phân loại, đánh giá, thụ lý, giải quyết và cập nhật kết quả công khai trên hệ thống. Điều này giúp các cơ quan chuyên môn quản lý số liệu hiệu quả, chính xác, minh bạch hơn.

Đây là phần mềm rất mới, vì vậy bước đầu không thể tránh khỏi những khó khăn trong việc tiếp cận. Tuy nhiên các các bộ, công chức của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia tập huấn đã cơ bản nắm bắt được những nội dung chính, đồng thời có những trao đổi, phản hồi với điểm cầu trung tâm để khắc phục những khó khăn trong thực hành và góp ý điều chỉnh những nội dung chưa hoàn thiện của phần mềm.

Ngày 14/7/2021, tại Hội nghị “Chuyển đổi số và định hướng xây dựng Tòa án điện tử đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã khẳng định, chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử là xu thế toàn cầu và không thể đảo ngược. Xây dựng Tòa án điện tử là xu thế tất yếu trong “thời đại số” hiện nay để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và bắt kịp với nền tư pháp văn minh của thế giới; đây cũng là việc thực hiện cam kết của Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam tại Hội nghị Chánh án các nước ASEAN (đến năm 2025 hoàn thành việc xây dựng Tòa án điện tử)

Tin tưởng rằng, khi được áp dụng thống nhất trong hệ thống Tòa án cả nước, phần mềm hệ thống giám sát hoạt động Tòa án sẽ đạt hiệu quả cao, góp phần vào công tác cải cách tư pháp của nước ta.

Đăng Khoa , Việt Tiệp – TAND huyện Ea H’Leo