THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY KRÔNG PẮC CHÚC MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG TÒA ÁN NHÂN DÂN

Cập nhật lúc: 08:51 20/09/2022

Sáng ngày 13/9/2022, đồng chí Trần Quốc Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đoàn công tác của huyện đã đến tặng hoa, chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 – 13/9/2022).

Đồng chí Trần Quốc Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận những đóng góp và chúc mừng Toà án nhân dân huyện nhân ngày truyền thống.

Tại buổi làm việc đồng chí Trần Quốc Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam huyện Krông Pắc chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc nhân ngày truyền thống, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận những hoạt động rõ nét trong công tác tham mưu, giúp việc cho Huyện ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện của Tòa án nhân dân huyện thời gian qua.

Tòa án nhân dân huyện luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Tòa án nhân dân huyện đã xét xử nghiêm minh, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm hình sự, góp phần bảo vệ đất nước, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trong xét xử về dân sự, hôn nhân - gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, Tòa án nhân dân huyện đã giải quyết công bằng, khách quan các tranh chấp, khiếu kiện, góp phần hóa giải các mâu thuẫn, giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết trong xã hội và trong mỗi gia đình, bảo vệ các hoạt động, giao dịch dân sự, kinh tế hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua hoạt động xét xử, Tòa án nhân dân huyện đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong nhân dân. Những thành tích của Tòa án nhân dân huyện đã đạt được trong thời gian qua là rất to lớn, rất đáng tự hào, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa huyện.

Đồng chí Trần Quốc Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng hoa, chúc mừng Toà án nhân dân huyện nhân ngày truyền thống.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng mong muốn Tòa án nhân dân huyện tiếp tục đẩy mạnh sâu rộng và nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua yêu nước để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Mỗi Thẩm phán, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở Tòa án phải luôn ghi nhớ, thấm nhuần sâu sắc, thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ “Trong công tác xét xử phải công bằng, liêm khiết, trong sạch. Nhưng thế cũng chưa đủ. Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân. Giúp dân, học dân để giúp mình thêm liêm khiết, thêm công bằng” , “Là những người phụ trách thi hành pháp luật, lẽ tất nhiên phải nêu cao cái gương: phụng công thủ pháp, chí công vô tư cho nhân dân noi theo” (Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 5, Trang 472-473, NXB Chính trị Quốc gia). Hãy làm thật tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lữ Đình Tính – Huyện ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân huyện cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo huyện, khẳng định Tòa án  sẽ nỗ lực thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lữ Đình Tính – Huyện ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Huyện ủy, hứa sẽ cố gắng cùng với tập thể cán bộ, công chức Tòa án sẽ nỗ lực cố gắng, hết sức giữ gìn mối đoàn kết truyền thống, phát huy vai trò của ngành trong công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao./.

Lữ Đình Tính – Hồng Trường