Tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2021 và tổng kết Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật lúc: 11:31 05/01/2021

Ngày 28/12/2020, Tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2021 và Tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2016.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hữu – Tỉnh ủy viên – Bí thư ban cán sự Đảng – Chánh án Tòa án tỉnh Đắk Lắk; đồng chí Ja Toan Ênuôl – Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn; đồng chí Nguyễn Tuấn Cường – Chủ tịch UBMTTQVN huyện, đồng chí Y Krôn Byă – Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo các Phòng, ban, ngành của huyện, cùng 19 vị Hội thẩm nhân dân và toàn thể  cán bộ, công chức, người lao động Toà án nhân dân huyện Buôn Đôn.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Thành  – Chánh án Tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn phát biểu khai mạc Hội Nghị

Đồng chí Huỳnh Định Tình – Phó Chánh án Toà án nhân dân huyện trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, Toà án nhân dân huyện Buôn Đôn đã thụ lý 387 vụ, việc; chuyển cho Tòa án khác giải quyết theo thẩm quyền 02 vụ, còn phải giải quyết 385 vụ việc; đã giải quyết 383 vụ, việc – đạt tỷ lệ 99,5%. Số vụ án hòa giải thành 283/313 đạt 90,7%. Trong tổng số 383 vụ, việc đã giải quyết, Tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn bị cấp phúc thẩm và giám đốc thẩm hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán  02 vụ - chiếm tỷ lệ: 0,52% (02/383 vụ, việc). Trong đó: Số án bị hủy 1,5 vụ - chiếm tỷ lệ 0,39% (1,5/383 vụ, việc); Số án bị sửa: 0,5vụ - chiếm tỷ lệ 0,13% (0,5/383 vụ, việc). Số phiên tòa rút kinh nghiệm 10 phiên tòa/5 thẩm phán;  Số lượng bản án công bố trên trang thông tin điện tử 45/45 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật đúng quy định.

Ảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Đoàn Hội thẩm nhân dân, Từ giữa năm 2016 đến nay, Tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn đã giải quyết, xét xử tổng cộng 1670 vụ, việc các loại; Tòa án đã tổ chức 378 phiên tòa xét xử các loại án. Trong đó: Hình sự: 246 vụ, dân sự 77 vụ, Hôn nhân gia đình 51 vụ, Kinh doanh thương mại 03 vụ và án hành chính 01 vụ. Tổng số lượt các vị Hội thẩm tham gia xét xử là 756 lượt. Bình quân mỗi Hội thẩm tham gia 40 vụ án các loại. Trong đó, có vị Hội thẩm tham gia xét xử nhiều nhất 80 vụ án và th thấp nhất là 25 vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hữu – Tỉnh ủy viên – Bí thư Ban cán sự Đảng – Chánh án Tòa án tỉnh Đắk Lắk biểu dương và ghi nhận những kết quả công tác mà Tòa án nhân dân và Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn đã đạt được thời gian qua; đồng chí mong muốn Tòa án nhân dân và Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, chú trọng công tác tập huấn, rèn luyện, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, tích cực, chủ động xét hỏi khi tham gia xét xử, ban hành những bản án, quyết định đúng pháp luật, không làm oan người vô tội hay bỏ lọt tội phạm; hạn chế thấp nhất án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Hội đồng xét xử, trước hết là Thẩm phán, nhằm góp phần cùng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác đã đề ra. Tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng các cấp về công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Chỉ thị 01/CT-CA ngày 21/01/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Nghị quyết số 01-NQ/BCS của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân tỉnh Đắk Lắk, về tiếp tục thực hiện 14 giải pháp và 05 nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết.

Đồng chí Nguyễn Duy Hữu – Bí thư Ban Cán sự đảng – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ja Toan ÊNuôl – Bí thư Huyện Buôn Đôn cũng đánh giá cao kết quả công tác của Tòa án và hoạt động của Đoàn Hội thẩm nhân dân đạt được trong thời gian vừa qua. Với quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong từng mặt công tác, tiếp tục đưa các yêu cầu của cải cách tư pháp, các quy định Hiến pháp cũng như các quy định mới của các đạo luật vào thực tiễn, Tòa án và Đoàn Hội thẩm đã tích cực triển khai thực hiện nhiều biện pháp tích cực và đạt được những thành tích đáng trân trọng. Đồng chí mong muốn Tòa án nhân dân  và Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tiếp tục phát huy những thành tích đạt được; Thực hiện tốt Quy chế phối hợp với chính quyền địa phương. Đặc biệt, là  quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tòa án; Tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án và thực hiện quyền tư pháp; việc thực hiện chức năng xét xử, các phán quyết của Tòa án đòi hỏi phải chính xác, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân; các bị cáo, đương sự “tâm phục, khẩu phục”, Nhân dân đồng tình, ủng hộ; đảm bảo quyền con người, quyền công dân; không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm cũng như gây thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần cùng địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương

Đồng chí Ja Toan Ênuôl - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn đã tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; phát động phong trào thi đua năm 2021, nhận cờ Thi đua Tòa án nhân dân và trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020 và tặng bằng khen Chánh an tối cao cho 01 vị Hội thẩm và 04 Giấy khen của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho 04 vị Hội thẩm nhân dân.

Định Tình – Sỹ Thành