Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột nâng cao chất lượng xét xử

Cập nhật lúc: 14:22 21/12/2021

Thời gian qua, Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã tập trung triển khai thực hiện tốt các phiên tòa, tranh tụng theo tinh thần cải cách tư pháp, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ việc theo quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã thụ lý 2.818 vụ, việc, đã giải quyết 2.467 vụ, việc (đạt tỉ lệ: 87,54%). Số còn lại là 351 vụ, việc đang được tiếp tục giải quyết.

Để nâng cao chất lượng xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã chú trọng đến công tác đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, tập trung chủ yếu vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận Hành chính Tư pháp. Nhất là việc đổi mới thủ tục, quy trình tiếp nhận, xử lý công văn, đơn khởi kiện, đơn đề nghị và các loại đơn khác. Phân công Thẩm phán giải quyết án hợp lý bảo đảm khác quan, ngẫu nhiên. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Tòa án. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tác phong công vụ cho cán bộ, công chức, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức và cá nhân khi tham gia tố tụng tại Tòa án.

Phiên tòa Hình sự

Đối với các vụ án Hình sự đều được đưa ra xét xử đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, tại phiên tòa Hội đồng xét xử tập trung xét hỏi những vấn đề còn chưa rõ, có mâu thuẫn. Dành nhiều thời gian xét hỏi cho việc phát huy vai trò công tố của Kiểm sát viên, tạo điều kiện cho bị cáo, người bào chữa thực hiện quyền tự bào chữa, bào chữa theo luật định. Việc tranh luận giữa kiểm sát viên với bị cáo, người bào chữa, người bị hại và những người tham gia tố tụng khác cũng đảm bảo tính dân chủ, bình đẳng. Kết quả tranh luận được Hội đồng xét xử quan tâm, ghi nhận và được thể hiện trong bản án, làm cơ sở cho việc đưa ra các phán quyết áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, đảm bảo việc xét xử đúng người, đúng tội và đúng pháp luật, không có án oan sai và không bỏ lọt tội phạm. Nhằm góp phần giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm.

Công tác thi hành án hình sự có phân công cán bộ thụ lý, theo dõi, đảm bảo 100% các quyết định thi hành án hình sự được ban hành đúng quy định của pháp luật và tống đạt hợp lệ cho bị án. Việc xét hoãn thi hành án và ủy thác thi hành án hình sự đều đảm bảo đúng pháp luật.

Đối với các phiên tòa dân sự, hành chính, các đương sự cũng được tạo điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng theo quy định. Việc tranh luận giữa các bên được đảm bảo; phát huy vai trò, trách nhiệm của luật sư tại phiên tòa. Qua đó, chất lượng tranh tụng tại mỗi phiên tòa được nâng lên đáng kể. Tỷ lệ luật sư tham gia bào chữa trong vụ án hình sự và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong các vụ án dân sự ngày càng cao. Vai trò của luật sư tại phiên tòa đã thực sự góp phần tích cực trong công tác giải quyết các loại án, giúp cho Tòa án xét xử công minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

 Thực hiện quy chế số: 02/QCPH-TAND-VKSND ngày 22/7/2013 của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ĐắkLắk và hướng dẫn số 136/HĐ-TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân Tối cao về việc phối hợp tổ chức các phiên tòa xét xử vụ án hình sự để rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp. Năm 2021 Tòa án nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột đã tổ chức được 42 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm (trong đó có 38 phiên tòa hình sự và 03 phiên tòa hôn nhân gia đình và 01 phiên tòa dân sự). Sau mỗi phiên tòa, đơn vị đều tổ chức họp rút kinh nghiệm công khai có sự tham gia của lãnh đạo, thẩm phán, hội thẩm nhân dân và thư ký, đánh giá về tác phong của những người tiến hành tố tụng, kỹ năng điều khiển  của chủ tọa phiên tòa. Các vấn đề về nội dung và tố tụng được xem xét một cách toàn diện, rút kinh nghiệm cách viết bản án. Từ đó nâng cao bản lĩnh, kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao chất lượng phiên tòa và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ. Tòa án nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột đã đăng trên cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân Tối cao bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên cổng thông tin được 542 bản án, góp phần thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án.  

Công tác Hội thẩm Nhân dân: Ngày 01/7/2021, tại kỳ họp thứ nhất khóa  XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng nhân dân thành phố Buôn Ma thuột đã bầu 50 vị Hội thẩm nhân dân đảm bảo đầy đủ thành phần: Cán bộ hưu trí, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, Ủy ban Thành phố, Liên đoàn Lao động, Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, nhân sự công tác trong lĩnh vực giáo dục, Tư pháp, đồng bào dân tộc thiểu số… Số lượng và thành phần Hội thẩm như trên đảm bảo đủ về số lượng và hợp lý về cơ cấu, là điều kiện thuận lợi để Tòa án lựa chọn, phân công Hội đồng xét xử trong quá trình giải quyết, xét xử các loại vụ việc. Trong công tác xét xử các Hội thẩm nhân dân luôn có trách nhiệm, tích cực, nhiệt tình, đảm bảo thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án trước khi xét xử, cùng Chủ tọa phiên tòa xét xử các vụ án đảm bảo chính xác, khách quan và đúng pháp luật. Vai trò của Hội thẩm nhân dân luôn được phát huy, đảm bảo nguyên tắc khi xét xử Thẩm phán và Hội thẩm độc lập, ngang quyền với Thẩm phán và chỉ tuân theo pháp luật.

Với việc triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách tư pháp, Tòa án nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chất lượng giải quyết các vụ án đảm bảo đúng thời hạn, đúng pháp luật. Bên cạnh việc làm tốt công tác xét xử, Tòa án nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột còn chú trọng đến công tác hòa giải, giải thích pháp luật, tỷ lệ án hòa giải thành cao, đường lối áp dụng pháp luật tốt.

Trong thời gian có dịch bệnh Covid-19, các vụ án đưa ra xét xử Tòa án nhân dân TP Buôn Ma Thuột bảo đảm quy định tốt các về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thời gian tới, Tòa án nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp giữa Công đoàn và các đoàn thể trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xét xử và nhiệm vụ chính trị địa phương.

Lê Viết Kiên – Hồ Thị Vi