Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 15 phạm nhân.

Cập nhật lúc: 10:16 06/08/2019

Sáng ngày 02 tháng 8 năm 2019, theo đề nghị của Trại giam Đắc Trung thuộc Cục C10 - Bộ công an và Cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh Đắk Lắk, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức phiên họp xét tha tù trước thời hạn cho 15 phạm nhân hiện đang chấp hành án tại Trại giam Đắc Trung thuộc Cục C10 - Bộ công an, Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện.

Thực hiện chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với người chấp hành án hiện đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ trên địa bàn.

Sáng ngày 02 tháng 8 năm 2019, theo đề nghị của Trại giam Đắc Trung thuộc Cục C10 - Bộ công an và Cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh Đắk Lắk, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức phiên họp xét tha tù trước thời hạn cho 15 phạm nhân hiện đang chấp hành án tại Trại giam Đắc Trung thuộc Cục C10 - Bộ công an, Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện.

Kết quả phiên họp, Tòa án đã ban hành Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 14 phạm nhân. Cụ thể: Trại giam Đắc Trung 05 phạm nhân; Cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh Đắk Lắk 09 phạm nhân. Ngoài ra, có 01 trường hợp không đủ điều kiện để tha tù trước thời hạn theo quy định tại Điều 66, Điều 106 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện là quy định mới của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Chế định này tiếp tục phát huy truyền thống nhân đạo của dân tộc và khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước với người bị kết án tù đã thực sự cải tạo tiến bộ. Đây là biện pháp được Tòa án áp dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù khi có đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật Hình sự, xét thấy không cần buộc họ phải tiếp tục chấp hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện sau khi được xét tha tù trước thời hạn được giao về chính quyền địa phương quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ khi cư trú tại địa phương nhằm giảm thiểu tối đa khả năng tái phạm nhưng vẫn bảo đảm được sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật.

Hạnh Vân - Phòng KTNV-THA