Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức 04 phiên tòa xét xử công khai theo hình thức trực tuyến.

Cập nhật lúc: 16:23 28/09/2022

Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức 04 phiên tòa xét xử công khai theo hình thức trực tuyến.

Tin Buôn Ma Thuột: Thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15, ngày 12/11/2021 Quốc hội khóa XV và Thông tư liên tịch giữa Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến. Ngày 26/9/2022, Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã tổ chức 04 phiên tòa xét xử công khai theo hình thức trực tuyến đối với 04 vụ án hình sự sơ thẩm.

Quang cảnh phiên tòa xét xử trực tuyến

Tòa án nhân dân thanh phố Buôn Ma Thuột đã phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát  - Công an thành phố Buôn Ma Thuột trong việc khảo sát, lắp đặt và triển khai hệ thống phục vụ xét xử trực tuyến. Và với sự hỗ trợ trực tiếp của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, các trang thiết bị được bố trí cơ bản, đầy đủ như: lắp đặt camera quét nhiều góc độ, thiết bị lưu điện, đường truyền mạng, âm thanh, trình chiếu tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa; chức năng quay video toàn bộ diễn biến phiên tòa... đáp ứng các yêu cầu về phòng xử án, đảm bảo tính an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu theo quy định.

Quá trình tiến hành tố tụng tại các phiên tòa trực tuyến đã đảo đảm nguyên tắc trực tiếp, công khai, liên tục, bằng lời nói, có sự chứng kiến của các bên và bảo đảm nguyên tắc tố tụng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng. Qua đó từng bước hỗ trợ hoặc thay thế một phần việc xét xử trực tiếp tại Tòa án, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có thêm giải pháp phù hợp, khẩn trương đưa các vụ án ra xét xử, bảo đảm kịp thời, nhanh chóng và thích ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Đây là những phiên tòa xét xử công khai theo hình thức trực tuyến đầu tiên, việc ghi âm, ghi hình quá trình tố tụng tại phiên tòa cũng tạo điều kiện lưu trữ thông tin vụ án, phục vụ công tác nghiên cứu, rút kinh nghiệm. Do đó Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cũng đã lựa chọn một số phiên tòa để kết hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo Quy chế số: 02/QCPH-TAND-VKSND ngày 22/7/2013 của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk và hướng dẫn số 136/HĐ-TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân Tối cao về việc phối hợp tổ chức các phiên tòa xét xử vụ án hình sự để rút kinh nghiệm.

Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, Lãnh đạo Tòa án thành phố Buôn Ma Thuột đã tổ chức phiên họp rút kinh nghiệm cho Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký để đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong quá trình xét xử để rút kinh nghiệm, tự đào tạo, học hỏi nâng cao về kỹ năng, trình độ nghiệp vụ. Đồng thời cũng đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc lắp đặt và triển khai, nâng cấp hệ thống phục vụ xét xử trực tuyến, nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp.

Vũ Đức, Minh Nguyệt, Thùy Linh