Xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng giao khoán tại Công ty cổ phần Cà phê Thắng Lợi

Cập nhật lúc: 17:30 14/10/2020

Vào các ngày 08 và 09 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án dân sự sơ thẩm về việc “Tranh chấp hợp đồng giao khoán” giữa các hộ nhận khoán với Công ty cổ phần Cà phê Thắng Lợi.

Theo hồ sơ vụ án: Từ năm 2011, giữa các hộ nông trường viên (hộ nhận khoán) là bà Đào

Thị Gánh, ông Nguyễn Văn Tình, ông Vũ Văn Hiến với Công ty TNHH MTV cà phê Thắng Lợi (Nay là Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi - Sau đây gọi tắt là Công ty) có ký kết hợp đồng khoán gọn vườn cà phê với nhau. Kể từ khi nhận khoán vườn cây cho đến niên vụ cà phê 2017-2018, bà Đào Thị Gánh, ông Nguyễn Văn Tình, ông Vũ Văn Hiến đã thực hiện nghĩa vụ chăm sóc vườn cây theo đúng quy định của Công ty và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giao nộp sản phẩm theo Hợp đồng giao khoán vườn cây đã ký với Công ty. Đến năm 2018 thì các hộ nhận khoán phát hiện Công ty đã có sự gian lận trong quy trình tính toán để thu lợi cho công ty và gây thiệt hại cho các hộ nông trường viên nên bà Đào Thị Gánh, ông Nguyễn Văn Tình, ông Vũ Văn Hiến đã khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết: 1/ Buộc Công ty phải trả lại chi phí đã gian lận trong tính toán chi phí nhân công của các ông/bà trong 07 năm (từ năm 2011-2017). Cụ thể: Bà Gánh số tiền là:

86.954.753,2đồng, ông Tình số tiền là 78.389.710 đồng, ông Hiến số tiền là 86.954.753,2đồng. 2/ Buộc Công ty phải trả lại số cà phê quả tươi đã gian lận của các ông/bà trong 07 năm (từ năm 2011-2017). Cụ thể: Bà Gánh số tiền là: 24.304.000đồng, ông Tình số tiền là 21.910.056đồng, ông Hiến số tiền là 24.304.000đồng. 3/ Buộc Công ty phải trả lại cho bà Gánh, ông Tình, ông Hiến số tiền thủy lợi phí tiền khấu hao kênh mương 20 năm cho các ông bà (từ năm 1998-2018). Cụ thể: Bà Gánh số tiền là: 5.100.000đồng, ông Tình số tiền là 4.597.650đồng, ông Hiến số tiền là 5.100.000đồng. Căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các đương sự cùng với kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa. Qua xem xét, phân tích, đánh giá cụ thể đối từng nội dung khởi kiện của các nguyên đơn. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã quyết định: - Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Đào Thị Gánh, ông Nguyễn Văn Tình và ông Vũ Văn Hiến về việc: Buộc Công ty phải trả lại cho bà số tiền thủy lợi phí khấu hao kênh mương của bà Gánh với số tiền là 1.785.000 đồng, ông Tình với số tiền là 1.609.181đồng và ông Hiến với số tiền 1.785.000đồng.

- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Đào Thị Gánh, ông Nguyễn Văn

Tình và ông Vũ Văn Hiến về việc: Buộc Công ty phải trả lại cho bà Gánh tổng số tiền là 114.573.753,2 đồng; trả lại cho ông Nguyễn Văn Tình tổng số tiền là 103.288.235đồng; trả lại cho ông Vũ Văn Hiến tổng số tiền là 114.573.753,2 đồng. Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của bà Đào Thị Gánh, ông Nguyễn Văn Tình và ông Vũ Văn Hiến.

Quá trình giải quyết, TAND huyện Krông Pắc đã xác định rõ đây là vụ án rất phức tạp, là sự việc mâu thuẫn giữa Công ty và hộ nhận khoán phát sinh trong một thời gian dài và không được giải quyết dứt điểm. Nguyên nhân của sự việc tranh chấp phát sinh bởi hợp đồng nhận khoán vườn cây cà phê giữa Công ty và hộ nhận khoán nên quá trình giải quyết vụ án từ khi thụ lý cho đến khi đưa vụ án ra xét xử Thẩm phán đã chủ động lên kế hoạch tác nghiệp và trước phiên tòa đã lên kế hoạch xét hỏi chi tiết. Đồng thời, quá trình chuẩn bị xét xử vụ án Thẩm phán đã báo cáo lãnh đạo cơ quan để họp và chuẩn bị một số tình huống sẽ phát sinh tại phiên tòa nhằm bảo đảm cho phiên tòa được diễn ra và xét xử theo đúng thời gian đã ấn định.

Do đó, vào ngày phiên tòa diễn ra, tuy số lượng các người dân kéo lên Tòa rất đông, gây mất trật tự nhưng phiên tòa đã diễn ra theo đúng như kế hoạch dự kiến. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuân theo đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về việc xét xử giải quyết vụ án.

Dương Thanh – Thành Tâm