Kế hoạch số 486/KHTA-TĐKT

Cập nhật lúc: 15:53 16/11/2022

Tuyên truyền phong trào thu đua yêu nước và xây dựng điển hình tiên tiến Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2026 và trong năm 2023.