Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Toà án năm 2020 của Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 13:56 11/02/2020

Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Toà án năm 2020 của Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk