QĐ v/v công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" đối với những tập thể, cá nhân thuộc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2020

Cập nhật lúc: 14:21 27/10/2020

QĐ v/v công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" đối với những tập thể, cá nhân thuộc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2020