Thông báo về việc tổ chức làm việc vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần để giải quyết, xét xử các loại vụ, việc

Cập nhật lúc: 16:59 15/09/2021

Thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2021 và Công văn số 141A/TANDTC-VP ngày 23/4/2020 của TAND tối cao về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong thời gian từ nay cho đến hết ngày 30/9/2021, Tòa án nhân dân tỉnh đã lên Kế hoạch đưa các vụ việc đã bị tạm dừng trong thời gian qua để giải quyết theo quy định của pháp luật, theo đó:

- Tập trung xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc xuyên suốt các ngày trong tuần, kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật để bảo đảm tiến độ, thời hạn giải quyết.

- Ưu tiên đưa ra xét xử, giải quyết các vụ việc chuẩn bị hết thời hạn; xét xử giải quyết các vụ án liên quan đến phòng chống dịch Covid-19; các vụ việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; các vụ việc nghiêm trọng dư luận xã hội quan tâm…

Khi tổ chức việc xét xử, giải quyết các vụ án vụ việc cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch như: Chỉ những người tiến hành tố tụng được thông báo và người tham gia tố tụng được triệu tập mới được vào trụ sở tham dự phiên tòa, phiên họp; Chỉ tổ chức các phiên tòa, phiên họp dưới 20 người trong một hội trường; Yêu cầu công chức, người lao động, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khi đến Tòa án phải thực hiện nghiêm túc khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”; Tiến hành thu thập thông tin dịch tễ, kiểm tra y tế đối với công dân đến liên hệ làm việc tại trụ sở.

Tòa án nhân dân tỉnh kính báo đến Quý cơ quan và các cá nhân, tổ chức liên quan được biết để phối hợp thực hiện./.