Thông báo về vụ án phá sản của Công ty Cổ phần Hồng Phúc

Cập nhật lúc: 10:22 22/07/2021

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông tin về danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ và danh sách công nợ không có thông tin, địa chỉ, chứng từ của Công ty Cổ phần Hồng Phúc lập ngày 05/7/2021

Thông báo về vụ án phá sản của Công ty Cổ phần Hồng Phúc, TAND tỉnh Đắk Lắk thông tin về danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ và danh sách công nợ không có thông tin của công ty Hồng Phúc